[0]

Matematik B STX - 6. december 2023

Her er vores besvarelse af opgaverne fra den skriftlige eksamen i Matematik B på STX d. 6. december 2023.

Besvarelsen indeholder opgavernes facit og vores løsninger. Løsningerne til opgaverne i delprøve 1 er lavet i to versioner:

  • den ene version er lavet, så den ligner en eksamensbesvarelse
  • den anden version indeholder ekstra forklaringer og henvisninger til de formler i formelsamlingen, som vi har brugt.

Løsningerne til opgaverne i delprøve 2 er lavet med CAS-værktøjerne WordMat og Maple™.

Bemærk: Besvarelsen indeholder ikke selve opgaverne.

Delprøve 1

Den første delprøve består af følgende opgaver:

1a) Bestem en ligning for cirklen.

2a) Bestem diskriminanten, og løs ligningen.

3a) Bestem f'(x).

3b) Bestem en ligning for tangenten til grafen for f i punktet P(2,f(2)).

4a) Bestem koordinatsættet til hver af vektorerne \overrightarrow{AB} og \overrightarrow{AC}.

4b) Bestem arealet af det parallelogram, som udspændes af \overrightarrow{AB} og \overrightarrow{AC}.

5a) Benyt forskriften til at bestemme de manglende værdier i tabellen, og tegn grafen for f. Brug bilaget.

6a) Opstil en formel til at bestemme juletræets areal udtrykt ved x.

Delprøve 2

Den anden delprøve består af følgende opgaver:

7a) Bestem a og b ved eksponentiel regression på alle tabellens data.

7b) Beregn f(49), og kommentér resultatet, når det oplyses, at produktionen af palmeolie i Indonesien var 42869 tusinde ton i 2019.

8a) Opskriv en ligning for l.

8b) Bestem den spidse vinkel mellem l og m.

9a) Tegn grafen for f.

9b) Løs ligningen f(x) = 0, og bestem det interval, hvor f(x) ≥ 0.

9c) Bestem førstekoordinaten til røringspunktet for denne tangent.

10a) Bestem n og p.

10b) Bestem sandsynligheden P(X ≤ 4) for, at højst 4 personer i stikprøven lever vegetarisk.

10c) Hvad er det mest sandsynlige antal personer, der lever vegetarisk, ud af de 200 i stikprøven?

11a) Gør rede for, at arealet A(x) af hestefolden, hvor 0 < x < 14, er givet ved A(x) = x · (42 - 3x).

11b) Bestem ved hjælp af A'(x) den værdi af x, hvor arealet af hestefolden er størst.

Eksamenskode: stx233-MAT-B-06122023

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Matematik B STX - 6. december 2023

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.