Faseovergange

I dette kapitel lærer du om faseovergange, som er en form for heterogen ligevægt, som blandt andet anvendes i forbindelse med destillation. 

Definition på faseovergang

Et molekyle kan være på tre slags tilstandsformer: Fast form (s), væskeform (l) og gasform (g). Et skift fra én tilstandsform til en anden kaldes for en faseovergang.

Vi vil lære om faseovergange gennem to eksempler.

Eksempel: Ligevægt mellem et molekyles væskeform (l) og dets gasform (g) 

Vand på væskeform, H2O(l), kan ved fordampning blive til vand på gasform, H2O(g):

H2O(l)  →  H2O(g)

Der er tale om en reversibel proces, så det modsatte kan også ske: 

H2O(g)  →  H2O(l)

Denne proces kaldes for en fortætning

Hvis man har noget vand i en lukket beholder, kan der let indstille sig en ligevægt:

Som vi også kan skrive således:

H2O(l)  ⇌  H2O(g)

Ligevægtsudtrykket for ligevægten ser således ud:

  K=p(H_2O)

Vi bemærker, at ligevægtsudtrykket kun indeholder partialtrykket af vand...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind