[0]

Guide til Logger Pro

Dette er en guide til videoanalyse med Logger Pro. Guiden henvender sig særligt til videoanalyse i forbindelse med Fysik i gymnasiet. Guiden vil senere blive udvidet, så den også beskriver ting som digitalisering af grafer og meget mere.

Du ser her et uddrag fra siden om videoanalyse med Logger Pro:

Vi skal nu analysere data ved hjælp af en regression. Hvilken type regression du skal lave, afhænger af det, du gerne vil komme frem til. I tilfældet med flyet, vil vi gerne bestemme den acceleration, som flyet letter med. Accelerationen kan findes som hældningen til et (t,v)-plot. Vi trykker derfor nu på Y(m), som kan findes i venstre side af skærmen:

Derefter ses følgende:

De røde punkter viser flyets bevægelse langs koordinatsystemets x-akse. Flyet har reelt ikke bevæget sig langs koordinatsystems x-akse. Det kan vi se ved, at de røde punkter ligger langs den samme vandrette linje.

De blå punkter viser flyets bevægelse langs koordinatsystemets y-akse. Her er der sket en bevægelse. Det kan vi se ved, at de blå punkter stiger mere og mere. Da vi kan finde accelerationen ud fra et (t,v)-plot, trykker vi nu på Y-hastighed i den boks, der kom frem, da vi trykkede på Y(m):

Y-hastighed står for hastigheden langs y-aksen. Vi får nu dette:

Vi har nu netop det ønskede (t,v)-plot. Vi trykker nu på analyser oppe i værktøjslinjen øverst på skærmen, og derefter på lineær tilpasning i den kasse, der åbner sig:

Vi har nu fået lavet den ønskede regression:

Vi kan se, at ..

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Guide til Logger Pro

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.