Fysik A STX - 30. maj 2022

Her kan du læse Studienets besvarelse af opgaverne, som blev brugt i eksamenssættet i Fysik A på STX 30. maj 2022. Eksamenssættet bestod af 7 opgaver med i alt 15 spørgsmål. 

Du ser uddrag fra besvarelsen af opgave 6c:

Den magnetiske flux er givet ved:

u angiver vinklen mellem magnetfeltet, B, og normalen til arealet, A. Det oplyses, at arealet er vinkelret på magnetfeltet. Dermed må u være enten 0° eller 180°. Vi bemærker, at:

Normalens orientering bestemmes normalt ud fra højrehåndsreglen og kendskab til strømmens retning gennem spolen. Da vi ikke får oplysninger om strømmens retning, kan vi ikke afgøre, om vi skal anvende 0° eller 180° i formlen. Vi vælger bare u=0°, og regner videre med det. Det vil sige:

Vi ser nu nærmere på flux-ændringen (∆ΦB):

Da arealet ikke ændrer sig, har vi, at: ∆A=0. Det vil sige:

Fluxændringen igennem en spole med N vindinger kan også udtrykkes ved denne formel:

Vi indsætter det tidligere fundne udtryk for flux-ændringen (∆ΦB=∆B·A):

Vi flytter A over på højre side:

∆B kan også udtrykkes som: B2 - B1. Det vil sige:

I teksten oplyses det, at: B1=0. Det vil sige:

Grafen for U er positiv i intervallet fra t=0 til t=1,43 μs. Det bestemte integral kan for positive grafer fortolkes som arealet under grafen. Vi estimerer nu arealet under grafen, som halvdelen af denne firkant:

 ..

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Fysik A STX - 30. maj 2022

[1]
Bedømmelser
  • 06-04-2024