Fysik A STX - 26. maj 2023

Her kan du læse Studienets besvarelse af opgaverne, som blev brugt i eksamenssættet i Fysik A på STX 26. maj 2023. Eksamenssættet bestod af 7 opgaver med i alt 15 spørgsmål. 

Vi ser her uddrag fra besvarelsen af opgave 7c om Meteosat 11:

Den mekaniske energi i en elliptisk bane kan ifølge RumFysik bestemmes med denne formel:

G (gravitationskonstanten) og M (Jordens masse) er konstanter, som for eksempel, kan findes i Fysik i Overblik.

m (satellitens masse) og a (den halve storakse) er oplyst i opgaveteksten.

Vi indsætter tallene:

Den mekaniske energi i den elliptiske bane er altså fundet til cirka -16,7 GJ.

Den kinetiske og den potentielle energi er givet ved følgende udtryk:

Den mekaniske energi kan opdeles i den kinetiske og den potentielle energi:

Vi indsætter nu de respektive udtryk for Emek, Ekin og Epot:

 

Vi isolerer nu v:

Ved hjælp af ovenstående formel kan vi finde satellittens fart. Indsætter vi r svarende til når satellitten befinder sig i ellipsebanens fjerneste punkt fra Jorden, får vi også farten i dette punkt:

Farten ..

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Fysik A STX - 26. maj 2023

[1]
Bedømmelser
  • 28-04-2024
    Givet af 3.g'er på STX