Fysik A STX - 25. maj 2021

Her kan du læse Studienets besvarelse af opgaverne, som blev brugt i eksamenssættet i Fysik A på STX 25. maj 2021. Eksamenssættet bestod af 7 opgaver med i alt 15 spørgsmål. Bemærk, at vi ikke har besvaret spørgsmål 5 b), da det tilhører årets emne om hospitalsfysik. Alle andre delspørgsmål er besvaret.

Her kan du se uddrag fra besvarelsen af opgave 6 b:

Det gælder generelt, at ledningsevnen i opløsninger afhænger af vanddybden (i denne opgave kaldet bølgehøjden). Det oplyses således også i billedteksten, at resistansen mellem de to kobberledere afhænger af bølgehøjden. 

Det kan virke lidt overraskende, men det forholder sig faktisk sådan, at jo højere bølgehøjde, jo mindre bliver resistansen. Jo højere bølgehøjden bliver, jo større overfladeareal oplever elektroderne, og jo flere ioner fra vandet er elektroderne dermed i kontakt med. I en vandig opløsning, er det ionerne, der leder den elektriske strøm, og når der er flere ioner til at lede den elektriske strøm, bliver resistansen/modstanden også mindre.

I denne opgave, skal vi undersøge situationen, hvor resistansen er maksimal, hvilket må være, når strømstyrken, og altså også bølgehøjden, er på deres minimum. 

Vi aflæser nu på grafen strømstyrken, når den er mindst:

Ved hjælp af den blå, vandrette streg, aflæser vi den mindste strømstyrke til cirka 46,64 mA, som er det samme som 0,04664 A.

Vi bemærker nu, at der er tale om seriekobling, og dermed ..

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Fysik A STX - 25. maj 2021

[2]
Bedømmelser
  • 26-01-2023
    Givet af 3.g'er på STX
  • 06-03-2022
    Givet af 3.g'er på STX