Fysik A STX - 14. august 2020

Her kan du læse Studienets besvarelse af opgaverne, som blev brugt i eksamenssættet i Fysik A på STX 14. august 2020 (ny ordning). Eksamenssættet bestod af 7 opgaver med i alt 15 spørgsmål. Bemærk, at spørgsmålene 6 b) og 6 c) har vi ikke besvaret, da de tilhører årets emne om hospitalsfysik. Alle andre delspørgsmål er besvaret.

Du ser her uddrag fra besvarelsen af opgave 5 b):

Hvis vi ser bort fra gnidning, luftmodstand og så videre, virker der to kræfter på togvognen: tyngdekraften (Ft) og trækkraften (Fkrog) fra krogen:

Kraftdiagram. I ovenstående kraftdiagram har vi med grønne vektorer illustreret størrelse og retning af de to kræfter, der virker på togvognen (tyngdekraften, Ft, og trækkraften fra krogen, Fkrog). Med en blå vektor har vi også illustreret den resulterende kraft på togvognen, Fres, men læg dog mærke til, at den resulterende kraft ikke er en kraft i sig selv; den er blot summen af tyngdekraften og trækkraften fra krogen.

Vi vil nu argumentere for de værdier, vi har angivet i ovenstående kraftdiagram. Vi beregner først tyngekraften med denne formel:

Vi indsætter tallene:

Trækkraften fra krogen, er ikke rettet lodret opad, men vi ved dog, at y-komposanten af trækkraften må have samme størrelse som tyngdekraften (ellers ville togvognen jo ikke have konstant højde under cirkelbevægelsen). Det giver os følgende retvinklede trekant:

Ud fra vores kendskab til cosinus i en retvinklet trekant, kan vi nu bestemme størrelsen af trækkræften fra krogen, Fkrog (som er lig med hypotenusen i ovenstående retvinklede trekant):

Det oplyses, at ..

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Fysik A STX - 14. august 2020

[2]
Bedømmelser
  • 04-04-2021
    Givet af 3.g'er på STX
  • 14-02-2021