International Økonomi A eksamen 6. januar 2019 på HHX og EUX-merkantil - Norsk økonomi - vejledende opgavesæt 2

Her kan du få hjælp til eksamensopgaver fra International Økonomi A eksamen 6. januar 2019 på HHX og EUX-merkantil - Norsk økonomi - vejledende opgavesæt 2.

Opgaver


Eksamenskode: ny-hhx-IØK/A-vejl2