[4]

Biologi A STX - 31. maj 2021

Her er vores besvarelse af eksamenssættet i Biologi A på STX fra 31. maj 2021. Opgaverne i sættet er løst af vores redaktør i Biologi.

Her kan du se et uddrag af vores besvarelse af opgave 1.5 om cigaretfiltre

Figur 4 viser frøenes spiringsprocent som funktion af, hvor stor en del af cigaretten der er røget. Vi kan se, at jo mindre af cigaretten der er røget, jo større er spiringsprocenten. Kontrolgruppen har en spiringsprocent på ca. 70, hvor frøene med de helt opbrugte cigaretter kun har en spiringsprocent på ca. 40. Dette tyder på, at cigaretfiltrene opsamler skadelige stoffer fra tobakken, og jo mere tobak der ryges, jo flere skadelige stoffer findes i filtrene. Filtrene indeholder evt. også i sig selv stoffer, der hæmmer plantespiring, da urøgede cigaretter også nedsætter plantevæksten. Det er også muligt, at filtrene optager en mindre del skadelige stoffer fra den nærliggende tobak, selvom cigaretten ikke ryges. 

Grafen fra vækstforsøget viser, at kontrolgruppen har den højeste vækst, og at kontrolgruppens højde ift. de øvrige grupper øges igennem forsøget. De øvrige grupper ligger forholdsvis tæt sammen på grafen og har alle mere eller mindre hæmmet vækst. Gruppen med den urøgede cigaret er mindst hæmmet, sandsynligvis fordi cigaretfilteret ikke indeholder ret mange giftstoffer fra tobakken. Grupperne med hhv. 0 og 1 cm tilbage ligger...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Biologi A STX - 31. maj 2021

[4]
Bedømmelser
 • 31-01-2024
  Givet af 3.g'er på STX
 • 27-04-2022
  Givet af Underviser på STX
 • 24-11-2021
  Givet af 3.g'er på STX
 • 17-11-2021
  Givet af 3.g'er på STX