Opgave 1. Kyllingeproduktion

Indhold

1.

Forklar, hvorfor det er nødvendigt at anvende tørvægt for at kunne vurdere, hvor effektivt foderet omsættes i kyllingerne. Inddrag figur 1.

Figur 1 viser, at foder, kyllingekød og afføring indeholder forskellige mængder vand pr. vægtenhed. Foderet indeholder f.eks. kun 10 % vand, mens afføringen indeholder 71 % vand. Afføringen kan altså potentielt veje mere end foderet, fordi den binder en større mængde vand. Hvis vi vil sammenligne mængden af næringsstoffer i hhv. foder, kylling og afføring, er vi derfor nødt til at se på tørvægten.

 

2.

Beregn, hvor stor en andel af den føde, kyllingerne indtager, der i gennemsnit udnyttes til nettoproduktion. Vis dine beregninger.

Vi beregner foderets udnyttelse til nettoproduktion ved at dividere kyllingens vægtforøgels...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind