Biologi A STX - 12. august 2002

Dette er Studienets egen besvarelse af opgavesættet, der blev stillet ved eksamen i Biologi A på STX 12. august 2002. Opgavesættet er besvaret af Studienets egen biologi-fagredaktør.

Her kan du se et uddrag af Studienets besvarelse af opgave 1Bb:

Inddrag figur 1, 2 og 3 i en vurdering af den mest hensigtsmæssige måde at genetablere skov på i stormramte skovområder.

Af figur 1 fremgår det, at mængden af tid, der er gået siden stormfaldet, er af stor betydning for jordsammensætningen i det ramte område. Hvis området har ligget brak i flere år, vil jorden være sandet og næringsfattig pga. det lave indhold af organisk materiale og den store udvaskning af næringsstofioner og små jordpartikler. Som det fremgår af figur 3 klarer nåletræer som fyr og rødgran sig bedre under disse forhold, end løvtræer gør. Hvis stormfaldet er sket for flere år siden, vil det derfor være mest hensigtsmæssigt at beplante området med nåletræer. Hvis stormfaldet er sket for nylig, vil der dog stadig være meget organisk stof tilbage i jorden. Det indeholder en stor mængde næringsstofioner, der endnu ikke er blevet udvasket, ligesom organisk stof holder på vandet. Derfor er jorden i sådan et tilfælde både fugtig og næringsstofrig, og det er muligt at beplante området med løvtræer. Miljøministeriet anbefaler i sådan et tilfælde, at der plantes løvtræer, og giver også et større tilskud til dette. Det skyldes sandsynligvis, at løvskov danner grundlag for et område med større biodiversitet, at løvskov er mere rentabel som produktionsskov, eller at løvskov er mindre sårbart over for et nyt stormfald. Sidstnævnte skyldes, at...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Biologi A STX - 12. august 2002

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.