To digte om Danmark | Analyse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Dansk A
 • Ingen givet
 • 13
 • 5014
 • PDF

Litterær artikel: To digte om Danmark | Analyse

Få hjælp til at skrive din litterære artikel "To digte om Danmark" med Studienets opgavehjælp.

Opgaven besvarer opgave 1 fra eksamenssættet i Dansk A fra 1. juni 2012:

"Skriv en litterær artikel om Danmark, mit fædreland og Danmark for folket. Artiklen skal indeholde en sammenlignende analyse og fortolkning af Danmark, mit fædreland (tekst 1) og Danmark for folket (tekst 2), hvor du bl.a. fokuserer på fremstillingen af det nationale og det at være dansk. Giv en perspektivering til fx periode eller genre. H.C. Andersen: Danmark, mit Fædreland Oskar Hansen: Danmark for folket."

Med denne opgavehjælp får du derfor let forståelig hjælp til at analysere og sammenligne de to digte "I Danmark er jeg født" af H.C. Andersen (1850) og "Danmark for Folket" af Oskar Hansen (1934).

I opgavehjælpen giver vi dig inspiration og idéer til

 • Hvordan du får valgt en indgangsvinkel og skabt en rød tråd i din litterære artikel
 • Hvordan du kan analysere de to digte
 • Hvordan du sammenligner de to digtes fremstilling af det nationale og det at vær dansk
 • Hvordan du laver en sammenlignende fortolkning af digtene
 • Hvordan du kan skrive en litteraturhistorisk perspektivering

Indhold

INDGANGSVINKLER 2
SAMMENLIGNENDE ANALYSE OG FORTOLKNING 3
OPBYGNING/KOMPOSITION 3
Opbygning af Danmark, mit fædreland (tekst 1) 3
Opbygning af Danmark for folket (tekst 2) 4
Sammenligning af de to digtes komposition 4

SAMMENLIGNING AF DIGTENES FREMSTILLING AF DET NATIONALE OG DET AT VÆRE DANSK 4
Stilen og tonen i fremstillingen 5
Fremstilling af hvad Danmark er 5
Fremstilling af hvad det vil sige at være dansker 6
Hvem tilhører landet? 6
Naturen vs. folket 7
Historien og fremtiden 7
VIRKEMIDLER I DIGTENE 8
Særlige virkemidler i Danmark, mit fædreland (tekst 1) 8
Særlige virkemidler i Danmark for folket (tekst 2) 9
Sammenligning af virkemidlerne i de to digte 9
SAMMENLIGNENDE FORTOLKNING OG PERSPEKTIVERING 9
HVAD ER ”DANMARK” OG ”DANSKEREN” IFØLGE DIGTENE? 10
FUNKTION OG BUDSKAB 10
LITTERATURHISTORISK PERSPEKTIVERING 11
Forskellige opfattelser af det danske i litteraturhistorien 11

Uddrag

Opbygning/komposition
I arbejdet med digte er det altid en god idé at begynde med at få klarhed over opbygningen af teksterne og deres indhold. Her viser vi, hvordan de to digte hver for sig er komponerede, og vi giver en kort sammenligning af de to digtes opbygning.
Opbygning af Danmark, mit fædreland (tekst 1)
Ydre komposition
Den ydre komposition handler om, hvordan digtet rent formelt er bygget op. Dvs. hvor mange strofer og vers, det består af, hvilken rytme det er skrevet i osv.
• Strofer og vers: Digtet Danmark, mit fædreland består af fire strofer med otte vers i hver.
• Faste rim: Rimene i stroferne er ens: Der er enderim i vers 1 og 3, 2 og 4, 6 og 7, samt vers 5 og 8.
• Fast rytme: Rytmen i digtet er jambisk. Dvs. at digtet er skrevet med den metriske rytme 'tryksvag – trykstærk'. Første stavelse er tryksvag, næste stavelse er trykstærk osv:
 ”I, Dan-mark er jeg født der har jeg hjem-me
der har jeg rod der-fra min ver-den går” (str. 1, v. 1-2)
Dette er en klassisk måde at skabe rytme på i et digt, som giver et harmonisk og sammenhængende indtryk.
Indre komposition
Den indre komposition handler om, hvordan indholdet er bygget op.
• Cyklisk opbygning: Digtet er bygget cyklisk op, i og med at det i sidste strofe vender tilbage til udgangspunktet fra strofe 1. Det begynder og ender med den samme erklæring om, at jeget har hjemme i Danmark og elsker landet. Den cykliske struktur giver et indtryk af sammenhæng og harmoni.
• Refræn/omkvæd: Det sidste vers i hver strofe er det samme: ”dig elsker jeg! - Danmark, mit fædreland!” Denne linje virker som et slags omkvæd, der er det helt centrale i digtet. Dette giver en klar struktur til digtet, idet hver strofe bygger op mod omkvædet.
Opbygning af Danmark for folket (tekst 2)
Ydre komposition
• Strofer og vers: Digtet Danmark for folket består af tre strofer med ti vers i hver.
• Rim: Der er enderim i vers 2 og 4, vers 5 og 6 samt vers 7 og 8 i hver strofe.
• Metrik: Metrikken i digtet er præget af daktyler, dvs. den metriske rytme 'trykstærk - tryksvag - tryksvag':
 ”Dan - mark - for – fol - ket, det – kling - er - og - gror”
Dette er også en klassisk metrik, der giver en sammenhængende og flot rytme i digtet. Den daktyliske metrik brydes dog længere nede i stroferne, og dette skaber lidt mere dynamik i digtet... Køb adgang for at læse mere

To digte om Danmark | Analyse

[18]
Bedømmelser
 • 16-02-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Gode guldnoter! Skaber et hurtigt overblik over de to tekster, og hjælper samtidig med fokuspunker til sammenligningen.
 • 08-01-2014
  godttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
 • 07-05-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  ........................
 • 02-05-2015
  rigtig flot opgaveeeeeeeeeee