Synopsis om Peter Larsens Kaffe A/S | Erhvervscase 2012

  • HHX 2. år
  • Erhvervscase
  • Ingen givet
  • 25
  • 6430
  • PDF

Synopsis om Peter Larsens Kaffe A/S | Erhvervscase 2012

Synopsis til Erhvervscase 2012 om Peter Larsens kaffe.

Til analysen af Peter Larsens Kaffe, har vi anvendt forskellige metoder for, at finde relevante informationer og analysemodeller. Vi har anvendt modeller både fra afsætning(Købsafærd, beslutningsproces, SWOT). Derudover har vi anvendt relevante virksomhedens økonomiske modeller, såsom P5F, PESTEL, værdikæde og derudover har vi anvendt en rentabilitetsanalyse.

Vi har anvendt de følgende modeller for, at analyse os frem til handlingsforslagene til vores udfordringer. Købsadfærdsanalysen er blandt andet anvendt til, at analysere kunderne i P5F, Sociodemografiske i PESTEL og til, at analysere os frem til handlingsforslag 2 – miljø/fysiskafstand. P5F og PESTEL er begge anvendt, til at analysere forholdene for flere af handlingsforslagene, såsom handlingsforslag 1 og 2 til kaffeforbruget er faldende. Rentabilitetsanalysen er blevet analyseret på baggrund af underforståelse af virksomheden. Og dertil også brugt til, at analysere handlingsforslagene til kaffeforbruget er faldende og skatteafgifter i kaffebranchen er stigende.

Vi har til analyserne anvendt forskellige kilder, såsom de interne video der blev fremlagt i materialet for DM i EC og har dertil også anvendt sekundære kilder for, at finde frem til vores resultater i analyserne. Igennem det indsamlede materiale både sekundært/internt/ekstern har vi fået større viden indenfor både kaffebranchen og hvilke brugbare/troværdige kilder der kan anvende til denne form af opgave. Vi har specielt anvendt statslige hjemmesider til det eksterne materiale for, at få de mest troværdige kilder til vores materiale.

Indhold

Virksomhedsportræt 4
Kritiske succesfaktorer 4
Udfordringer for Peter Larsen Kaffe 5
Begrænset marked for Peter Larsen Kaffe 5
Kaffeforbrug er faldende 5
Skatteafgifter i kaffebranchen er stigende 5
Handlingsforslag til begrænset marked 6
Udvidelse af produktsortiment – handlingsforslag 1 6
Udvidelse til nærmeste miljømæssige/fysiske marked – handlingsforslag 2 6
Handlingsforslag til skatteafgifter i kaffebranchen er stigende 6
Lobbyisme – handlingsforslag 1 6
Skift position på markedet – handlingsforslag 2 7
Handlingsforslag til kaffeforbrug er faldende 7
Handlingsforslag 1 7
Handlingsforslag 2 7
Metode 7
Bilag til analyser 8
Værdikæde: 8
Den indgående logistik: 8
Produktionen: 8
Den udgående logistik: 8
Marketing og salg: 9
Service efter salg: 9
De menneskelige resurser: 9
SWOT: 10
Porters Five Forces 11
Kunder: 11
Substituerende produkter: 11
Leverandører: 11
Potentielle indtrængere: 11
Konkurrence Situation 12
PESTEL-analyse 12
Politiske Forhold 12
Økonomiske Forhold 12
Sociokulturelle Forhold: 13
Teknologiske Forhold: 13
Miljømæssige Forhold: 13
Lovgivningsmæssige Forhold: 14
Rentabilitetsanalyse 14
Afkastningsgraden: 14
Overskudsgraden: 15
Aktivernes omsætningshastighed: 16
Egenkapitalens forrentning: 17
Gearing: 18
Soliditetsgrad: 18
Likviditetsgrad: 19
Indtjeningsevnen: 20
Købsadfærdsanalyse 21
Købemotiver 21
Beslutningsproces 21
Problemerkendelse 21
Informationssøgning 21
Vurdering af alternativer 21
Købsbeslutningen 21
Efterkøbsadfærd 22
Litteraturliste 23

Uddrag

Virksomhedsportræt:

Peter Larsen Kaffe blev stiftet i 1902, af Peter Larsen. Risteriet blev grundlagt i Viborgs bymidte i små detailbutikker. Peter Larsen besluttede efter et par år, at detailledet ikke længere var nok til ham og derfor begyndte han, at køre ud til de forskellige lokale købmænd og brugsforeninger i Viborg. I 1929 trådte Asmund Thorsen for, at varetage virksomhedens kafferistning. Virksomheden udviklede sig igennem en større periode indtil 1949 hvor ejeren og stifteren Peter Larsen døde.
Efter Peter Larsens død overtog Asmund Thorsen virksomheden og herefter omdannede virksomheden til et aktieselskab. I 1966 overtog søskendeparret Kirsten Bertelsen & Kaj Bertelsen virksomheden og dette var starten på en forøgelse på virksomheden, som flyttede ud til industrikvarteret i Viborg Vest.

Peter Larsen Kaffe A/S indgik i 2000 samarbejde med det svenske selskab Löfberg Lila, som er en virksomhed der har stor erfaring med detail - grossisthandel indenfor kaffebranchen. Peter Larsen Kaffes hovedaktivitet er primært produktion og salg af kaffe. Peter Larsen Beskæftiger ca. 50 medarbejdere i 2015 hvor der er alt fra administrative direktør og ned til produktionsmedarbejderen. Peter Larsen Kaffe er dog opsat på, at der ikke er et hierarki og at virksomheden arbejder ‘'arm i arm'' - at alle har en funktionerende rolle at spille i virksomheden, men at alle hjælper alle.
Peter Larsen Kaffe er en produktionsvirksomhed, som handler med detailvirksomheder og grossister - dog har Peter Larsen Kaffe deres egen hjemmeside og derfor har de en smule virtuel handel, som de selv står for. Peter Larsen Kaffe formidler ikke deres omsætning da de er en mellemstor virksomhed og derfor ikke er forpligtet af regnskabslove til at formidle disse informationer. Peter Larsen havde dog et resultat i 9.968 tusinde kr. i 2015, som er en stigning på 1583 tusinde kr. fra 2014. De havde derudover en stigning fra 39.801 tusinde kr. til 41.834 tusinde kr. mellem 2014-2015, som er en stigning i egenkapitalen på 2033 tusinde kr.
Kritiske succesfaktorer

KSF 1: Kaffeplanter bliver påvirket af varme og kulde og kvaliteten af den jord planterne er vokset i. Miljøet er derfor af stor betydning for kaffedyrkning. idet, at miljøet bliver forringet på forureningsdelen har dette en meget stor betydning for den fremtidige dyrkelse af dette produkt, dog er varmestigning godt for planten da den bedst trives i varme og mere tropiske dele af verden - såsom Brasilien, Columbia og Afrika.

KSF 2: Peter Larsen Kaffe har et unikt brand indenfor økologisk kvalitets kaffe. Det er derfor vigtigt for virksomheden, at blive ved med at brande sig som en økologisk og kvalitetsbaseret virksomhed...... Køb adgang for at læse mere

Synopsis om Peter Larsens Kaffe A/S | Erhvervscase 2012

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.