Peter Larsen Kaffe | Erhvervscase 2012

  • HHX 2. år
  • Erhvervscase
  • 10
  • 30
  • 7772
  • PDF

Synopsis: Peter Larsen Kaffe | Erhvervscase 2012

Her finder en erhvervscase om Peter Larsens Kaffe fra 2012. De forskellige kritiske succesfaktorer og udfordringer, som Peter Larsens Kaffe står overfor, er fundet ved brugen af en række forskellige analyser, såsom en værdikædeanalyse, brancheanalyse og en regnskabsanalyse. Disse analyser samles i en SWOT-analyse, som giver et overblik over hvor virksomheden står stærkt og hvor den vil kunne komme/være i problemer. Udfordringerne analyseres og der kommes med forslag til løsninger samt konsekvenser af disse.

Casen om Peter Larsen Kaffe blev benyttet ved DM i erhvervscase i 2012.

Indhold

3. Kritiske succesfaktorer
4. Highlights fra swot-analyse
5. Udfordring 1: nedadgående salg af retailkaffe på det danske marked
5.1. Handlingsforslag 1
5.2. Konsekvens 1
6. Udfordring 2: manglende samt for afgrænset marketingindsats
6.1. Handlingsforslag 2
6.2. Konsekvens 2
7. Udfordring 3: lille markedsandel
7.1. Handlingsforslag 3
7.2. Konsekvens 3
8. Litteratur
9. Bilag

Uddrag

5. UDFORDRING 1: Nedadgående salg af retailkaffe på det danske marked

Kaffesalget i Danmark har i volumen haft en nedadgående tendens, og er siden 2009 faldet med 3.340 tons, fra 25.095 til 21.752. Det er hovedsageligt udviklingen i salget af formalet kaffe, der driver den negative udvikling, hvorimod eksempelvis salget af kaffekapsler har oplevet en stigning.2 Dette er en udfordring for Peter Larsen Kaffe, idet langt størstedelen af virksomhedens salg ligger på formalet kaffe.

5.1 Handlingsforslag 1
For at imødekomme den nedadgående tendens i salget af formalet kaffe, vil det være et nærliggende initiativ for Peter Larsen Kaffe at satse på andre områder i deres allerede eksisterende sortiment. En måde, hvorpå dette kan gøres, er at intensivere tilstedeværelsen på temarkedet. Peter Larsen Kaffe sælger allerede to slags løs te i poser á 125g samt seks slags chai. Således befinder virksomheden sig allerede på markedet, og det vil derfor ikke være synderligt ressourcekrævende at igangsætte initiativet. Vores handlingsforslag kommer endvidere til at bygge på indførelsen af tekapsler. Dette falder i tråd med Peter Larsen Kaffes fokus på produktudvikling, samt deres fokus på bæredygtighed, idet vi vil benytte deres nyudviklede biokomposterbare kapsler. Disse kapsler vil blive solgt i danske detailhandlere.

5.2 Konsekvens 1
Se konsekvensberegninger under bilag 6.

Der er endvidere stor vækst i markedet for te-kapsler, og te generelt, hvorfor beregninger viser, at vi året efter investeringen vil have overskud, og at initiativet i det fjerde år vil generere et overskud på 1.409.232,20 kr. Dette er beregnet på baggrund af danskernes samlede indtag af te 4 – endvidere er der lavet beregninger ud fra forbruget af tekapsler samt forventninger til udviklingen på markedet, jf. bilag 6. I 2014 var danskernes indtag af te 1236 ton, hvilket vi er gået ud fra i vores beregninger. Af den samlede mængde solgt te forventes at blive 2,0 procent i 2016, hvilket giver et samlet salg af tekapsler i Danmark på 25300 kg. I i forvejen eksisterende tekapsler på markedet er der gennemsnitligt 3 gram. Vi har dog estimeret, at der skal bruges 15 g ren te til produktion af en kapsel, idet noget højst
sandsynligt skal sorteres fra. Baseret på det lave antal udbydere på tekapselmarkedet, den forventede vækst på dette marked og vores intensive markedsføringsstrategi, har vi estimeret vores markedsandel til i løbet af det første år at blive 10 procent. Gennem vores videre markedsføring de efterfølgende
år forventer vi, at vi kan holde vores markedsandel på dette niveau. Dette vil give os et salg på 843.333 stk. Disse vil blive solgt i pakker á 10 til 35 kr og resultere i en omsætning på 2.951.666,67 kr. det første år... Køb adgang for at læse mere

Peter Larsen Kaffe | Erhvervscase 2012

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.