Submarino og social arv | SRP i Samfundsfag og Dansk

  • STX 3.g
  • SRP (Dansk A, Samfundsfag A)
  • 10
  • 21
  • 5864
  • PDF

Submarino og social arv | SRP i Samfundsfag og Dansk

SRP om social arv med udgangspunkt i analyse og fortolkning af romanen Submarino af Jonas T. Bengtsson.

Du kan læse mere om social arv i vores kompendium Social arv.

Opgaveformulering

I et forsøg på at skabe forståelse for social arv, har jeg valgt at redegøre for undersøgelsen i Det danske klassesamfund (2012) samt at se nærmere på Pierre Bourdieus perspektiv på begrebet ”social arv”. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i en analyse, og fortolkning af romanen Submarino, med særlig vægt på en karakteristik af hovedpersonerne, identitetsdannelse og social arv. Hvor stort et problem, er sociale arv i det senmoderne samfund? – Og er social arv i virkeligheden et spørgsmål om at påtage et kollektivt ansvar for det enkelte individs identitetsdannelse?

Elevens kommentar

En ganske glimrende opgave, dog anbefales det at se bort fra min abstract. Jeg fik 10, og blev desuden gjort opmærksom på at karakteren var yderst velfortjent.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 3
Det danske klassesamfund 4
Social arv 5
Pierre Bourdieus Habitusbegreb 6
Submarino 8
Nick 9
Broren 13
Miljø 15
Fortolkning 16
Social arv i det senmoderne samfund 17
Konklusion 20
Litteraturliste 22

Uddrag

Det danske klassesamfund
Hvad er et klassesamfund, og er Danmark i virkeligheden ikke bare én stor middelklasse, med undtagelse af de socialt udsatte? Således indledes der til debat, som følge af undersøgelsen Det danske klassesamfund fra 2012 af Lars Olsen, Niels Ploug, Lars Andersen, samt Jonas Schytz Juul, hvorpå overstående udsagn afkræftes. Danmark er inddelt i fem socialklasser; en overklasse, højere middelklasse, middelklasse, arbejderklassen, samt underklassen. Mange betragter Danmark som værende en stor middelklasse, med undtagelse af underklassen, bestående af forhutlede proletarister, misrøgte børn, kontanthjælpsmodtagere samt misbrugere. I undersøgelsen dokumenteres markante forskelle i livsvilkår, samt klassefordelte muligheder og magt.

”… Blandt unge fra arbejderklassen er kun syv procent i gang med en akademisk uddannelse, når de er 25 år. Blandt unge fra overklassen er det 31 procent…”

I bogen Det danske klassesamfund undersøges stort set alle livets områder; indkomst, sundhedstilstanden, job, arbejdsmiljø, børnenes karakter i skolen, selv valget af ægtefælle. De, som opvokser i velstand, har nemmere ved at få en adgangsbillet til de bedst betalte job. Bogen forholder sig desuden samfundskritisk til de indsatser der skal skabe øget socialmobilitet.

”Samtidig viser vores analyser, at de seneste årtiers udbygning af højere uddannelser har gjort påfaldende lidt ved den skævhed. Det er over-og middelklassens børn, som har oplevet den store fremgang”

Dog fornægter undersøgelsen ikke det faktum, at Danmark i forhold til andre lande har haft relativ høj socialmobilitet, og dermed er vi ikke i samme grad låst fast ...

---

Submarino
Submarino er en socialrealistisk roman af Jonas T. Bengtsson fra 2007. Romanen handler om hvordan to brødres liv udformer sig som følge af en turbulent barndom, præget af omsorgsvigt af den tungeste slags. Roman illustrerer de negative følger af den reproduktion som forbindes med begrebet ”social arv”. Romanen indledes af in medias res i form af en prolog berettet af Nick, på samme måde afsluttes romanen. Det er en eksplicit jeg-fortæller, da historiens forløb er fortalt af Nick og broren. De mange fragmentariske flashback fra den traumatiske barndom, sætter rammen for historien. Den harmoniske sammensætning af medsyn, og bagudsyn skaber sammenhæng og spænding i romanen. Moderen beskrives indirekte igennem tilbageblik, og nutidige oplevelser. Her fremgår det at hun er en usoigneret alkoholiker, egoistisk, opmærksomhedskrævende, og ustabil, og at hun hverken har i sinde at tage vare på sig selv, eller sine børn. Dog oplever drengene, igennem deres opvækst, flere mislykkede forsøg på at skabe den ideelle familie.

”Når hun grinte, grinte hun lidt for højt, når hun smilte, smilte hun lidt for meget. En rigtig familie, sagde hun.”

Drømmen om den lille familie blev altid knust af hendes tilbagevendende adfærdsmønster. Broren mindes at hun kommer fordrukken hjem, og leder efter sin flaske. ”Hun skreg nu. Ikke ord længere. Bare høje lyde. Stod og trampede i... Køb adgang for at læse mere

Submarino og social arv | SRP i Samfundsfag og Dansk

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Submarino og social arv | SRP i Samfundsfag og Dansk.