STX Kemi A Eksamen 14. august 2008

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Kemi A
 • 12
 • 12
 • 2415
 • PDF

Vejledende besvarelse: STX Kemi A Eksamen 14. august 2008

I denne opgave kan du se Studienets vejledende besvarelse af STX Kemi A eksamenssættet fra 14. august 2008

Alle opgaverne i eksamenssættet er besvaret og regnet af Studienets fagredaktør i kemi.

Indhold

Opgave 1: Lattergas
a. Beregn ΔS° for reaktionen. Kommenter resultatet i forhold til reaktionsskemaet.
b. Beregn ΔG° for reaktionen ved 800 K. Kommenter resultatet.
c. Vis, at reaktionsordenen for dekomponeringen er af 1. orden med hensyn til lattergas. Bestem hastighedskonstanten ved 800 K.
d. Hvor lang tid går der, inden 99 % af lattergassen er dekomponeret ved 1700 K?

Opgave 2: Acrylamid i fødevarer
a. Gør rede for, at A findes i to stereoisomere former.
b. Begrund, hvilken reaktionstype der er tale om i reaktion I og i reaktion II.
c. Argumenter for, hvilket IR-spektrum der hører til hvilket stof. Benyt evt. bilag 1.
d. Hvor stor en procentdel af asparaginindholdet i kartoflerne er omdannet til acrylamid under stegningen ved 180 °C i 7 minutter?

Opgave 3: Iodid og iodat
a. Bestem oxidationstallene for iod i reaktionsskemaet.
b. Beregn massen af kaliumiodid og kaliumiodat, der maksimalt kan dannes ved reaktionen.
c. Ved hvilken temperatur begynder de hvide krystaller at udfælde? Bestem massen af bundfaldet ved 25 °C. Benyt bilag 2.

Opgave 4: Morfin i birkes
a. Vis, at stoffets molekylformel er C17H19NO3. Benyt bilag 3.
b. Beregn stofmængdekoncentrationen i den mættede opløsning af morfin i vand.
c. Beregn pH i den mættede opløsning af morfin ved 25 °C.
d. Beregn morfinindholdet i de analyserede birkes, udtrykt i μg/g birkes.
e. Gør rede for, om morfin findes på syreform eller på baseform i en vandfase, hvor pH er 2. Gør rede for, om morfin findes i trichlormethanfasen eller i vandfasen når pH er 9. Benyt evt. bilag 3.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af opgave 2.c i eksamenssættet

Der ligger rigtig meget information i de to IR spektre, så hvis vi skal kunne kende forskel på de to molekyler, asparagin og maleinimid, må vi vide hvad vi kigger efter. Der er nogle vigtige forskelle i de to molekyler som vi burde være i stand til at se på IR:
• I asparagin er der mættede kulstof atomer med C-H bindinger. Disse bindinger vil ligge lige under 3000 cm-1. I maleinimid er der kun umættede C-H bindinger, som vil ligge lige over 3000 cm-1.
• I asparagin er der en carboxylsyre med en O-H binding, som vil lave et bredt signal imellem 3000 og 3500 cm-1. Maleinimid har ikke nogen carboxylsyre.
• I asparagin er der både en syre og en amid, dvs. 2 forskellige C=O bindinger omkring 1700 cm-1. I maleinimid er der også to C=O grupper, men de er ens og burde derfor kun give 1 signal.
• Både asparagin og maleinimid har amider med N-H bindinger omrking 3000-3500 cm-1, men... Køb adgang for at læse mere

STX Kemi A Eksamen 14. august 2008

[1]
Bedømmelser
 • 17-01-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Hvor var den bare god!