STX Kemi A 12. december 2012 - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Kemi A
 • 12
 • 13
 • 1110
 • PDF

STX Kemi A 12. december 2012 - Vejledende besvarelse

Vejledende besvarelse til STX Kemi A eksamenssættet fra onsdag den 12. december 2012.

Alle opgaverne er gennemregnet af Studienets fagredaktør i kemi.

Indhold

Opgave 1: Benzylacetone
a. Argumenter for, at B findes i to stereoisomere former
b. Gør rede for, hvordan den funktionelle gruppe i benzylacetone kan identificeres ved ikke-spektroskopiske metoder.
c. Undersøg, om det analyserede produkt er benzylacetone. Informationer fra begge spektre skal inddrages i besvarelsen. Benyt eventuelt bilag 1.

Opgave 2: Glucose
a. Angiv reaktionstypen for reaktion I.
b. Argumenter for, at reaktion II er af første orden med hensyn til α-D-glucose.
c. Bestem aktiveringsenergien for reaktion II.

Opgave 3: Eksploderende vandmeloner
a. Bestem molekylformlen for forchlorfenuron. Benyt bilag 2.
b. Beregn udbytteprocenten af forchlorfenuron.
c. Beregn stofmængdekoncentrationen af forchlorfenuron i en sprøjteblanding, som skal anvendes til druesorten Muscat d'Alexandrie

Opgave 4: Rhodamin B – et farvestof
a. Forklar, hvordan fortyndingen kan foretages i et laboratorium.
b. Beregn ligevægtskonstanten ved 25 °C.
c. Bestem ΔH° og ΔS° for reaktionen. Gør rede for, om opløsningen bliver mere eller mindre rød, når temperaturen stiger.
d. Bestem stofmængdekoncentrationerne af X og Y, når der er ligevægt i den fortyndede opløsning, og temperaturen er 42 °C.

Opgave 5: Barbitursyre og barbiturater
a. Beregn pH i opløsningen af barbitursyre ved 25 °C.
b. Angiv, på hvilken form barbitursyre findes ved pH 7,2.
c. Bestem den molare absorptionskoefficient for barbiturat ved bølgelængden 258 nm. Benyt bilag 3.
d. Beregn procentdelen af barbitursyre, der er omdannet til barbiturat ved pH 3,6. Bestem den molare absorptionskoefficient for barbitursyre ved 258 nm. Benyt bilag 3.

Uddrag

1 b)

Den funktionelle gruppe er en keton.
En carbonyl gruppe (keton eller aldehyd) vil kunne detekteres, ved at reagere denne med 2,4-dinitrophenylhydrazinopløsning. Det vil give et gult bundfald, hvis der er en carbonyl tilstede. Herefter vil man, for at kunne skelne mellem aldehyder og ketoner, kunne bruge enten Fehlings væske eller Tollens reagens. Disse vil kun give bundfald ved aldehyder og ikke ketoner... Køb adgang for at læse mere

STX Kemi A 12. december 2012 - Vejledende besvarelse

[16]
Bedømmelser
 • 10-09-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig god hjælp til eleven der vil vide hvordan en skriftlig opgave skal se ud og selvfølgelig er det en hjælp til selve opgaven ;)
 • 20-04-2015
  Jeg har downloadet flere af jeres Kemi A opgaver, og har fundet flere fejl i dem! De svarer således ikke til et 12 tal :)
 • 13-11-2016
  god hjælp, dog nogle enkelte fejl :)
 • 14-09-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Fin opgave, som giver overblik over det man skal kunne. :)

Materialer relateret til STX Kemi A 12. december 2012 - Vejledende besvarelse.