STX Fysik A 2013 15. august - Besvarelse af eksamenssæt

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Fysik A
  • 12
  • 17
  • 2026
  • PDF

Vejledende besvarelse: STX Fysik A 2013 15. august - Besvarelse af eksamenssæt

Her kan du få hjælp til opgaverne fra eksamen i Fysik A på STX. Studienets eksempelbesvarelse besvarer de opgaver, som blev stillet i eksamenssættet fra 15. august 2013.

Indhold

Opgave 1 Isbjørn på isflage
a) Begrund, at isflagen kan bære en isbjørn med massen 450 kg.
Opgave 2 Stjernestøv
a) Bestem størrelsen af gravitationskraften på rumkapslen, da den befandt sig 125 km over Jordens overflade.
b) Bestem den gennemsnitlige effekt, hvormed gnidningskraften har omsat mekanisk energi under opbremsningen.
Opgave 3 Flerovium
a) Opstil reaktionsskemaet for dannelse af 285Fl og gør rede for, hvor mange neutroner, der udsendes ved reaktionen.
b) Bestem massen af den dannede 285Fl-isotop ud fra alfa-henfaldets Q-værdi.
Opgave 4 PET-scanning
a) Beregn energien af en af fotonerne.
b) Bestem størrelsen af positronens bevægelsesmængde lige før annihilationen.
c) Bestem antallet af annihilationsprocesser under scanningen.
Opgave 5 Candyfloss
a) Beregn den elektriske strømstyrke gennem varmelegemet, når spændingsfaldet over det er 230 V.
b) Vurdér, hvor lang tid det tager at smelte sukkeret til en candyfloss.
c) Beregn hvor mange omdrejninger, hjulet foretager pr. minut.
Opgave 6 Strømningshastighed
a) Hvor stor er kraften fra magnetfeltet på en elektron med farten 0,25 m/s?
b) Vurdér blodets fart i blodåren.
Opgave 7 Ω partiklens masse
a) Gør rede for kvarksammensætningen af de partikler, der indgår i reaktionen. Forklar hvilken vekselvirkning, der er årsag til den viste reaktion.
b) Bestem Ω partiklens energi ved hjælp af de eksperimentelle data. Bestem en værdi for massen af Ω partiklen ved hjælp af de eksperimentelle data.

Uddrag

Her kan du se et uddrag af opgave 2.a:

Størrelsen af den gravitationskraft, hvormed to legemer påvirker hinanden, er givet ved (I):
F=G·(m·M)/r^2
Vi ser bort fra andre legemer end Jorden og rumkapslen.
Jorden har massen M=5,976·〖10〗^24 kg og rumkapslen har massen m=45 kg. Afstanden r skal bestemmes som afstanden fra jordens centrum til rumkapslen.
Jordens middelradius er
r_jord=6,371·〖10〗^6 m
Afstanden fra jordoverfladen til rumkapslen er:
d=125 km=125·〖10〗^3 m
Den samlede afstand er så:
r=r_jord+d=6,371·〖10〗^6 m+125·〖10〗^3 m=6,496·〖10〗^6 m
G=6,67·〖10〗^(-11) (N·m^2)/(kg^2 )
Vi får så:
F=... Køb adgang for at læse mere

STX Fysik A 2013 15. august - Besvarelse af eksamenssæt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.