STX Fysik A 2013 27. maj - Besvarelse af eksamenssæt

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Fysik A
  • 12
  • 16
  • 1783
  • PDF

Vejledende besvarelse: STX Fysik A 2013 27. maj - Besvarelse af eksamenssæt

Her kan du se Studienets egen vejledende besvarelse af opgaverne fra eksamen i fysik til Fysik A på STX, som blev brugt til eksamen mandag den 27. maj 2013.

Indhold

Opgave 1 Springvand med solceller
a) Hvor stor en ladningsmængde passerer batteriet, når det afgiver energien 70 kJ ved spændingsfaldet 6,0 V?
b) Vurdér, hvor lang tid springvandet kan fungere i den periode, hvor det er overskyet.
Opgave 2 Marie Curies notesbøger
a) Beskriv, hvordan 210Tl dannes fra 226Ra. Opstil reaktionsskemaet for henfaldet af 210Tl.
b) Vurdér massen af 226Ra på notesbogens omslag, da den blev skrevet i 1898.
Opgave 3 Blyhagl
a) Bestem massen af 5,0 L flydende bly.
b) Vurdér den gennemsnitlige effekt, hvormed et blyhagls indre energi ændres under faldet i tårnet.
c) Bestem ved hjælp af grafen størrelsen af den samlede kraft på blyhaglet til tiden t = 2,5 s. Bestem en værdi for blyhaglets formfaktor.
Opgave 4 Henfald
a) Vis, at bevægelsesmængden af den partikel, som henfalder, har størrelsen 484 MeV/c.
b) Bestem partiklens masse. Gør rede for hvilken partikel, der er henfaldet.
Opgave 5 Massespektrograf
a) Bestem ved hjælp af figuren fortegnet af partiklens ladning.
b) Beregn størrelsen af magnetfeltet ud fra tabellens data.
Opgave 6 Roning
a) Bestem roerens gennemsnitsfart, da han vandt olympisk guld i 2012.
b) Bestem størrelsen af bådens gennemsnitlige acceleration i de første 90 m af løbet.
c) Med hvilken gennemsnitlig effekt udfører roeren arbejde på romaskinens håndtag?
Opgave 7 Stangtennis
a) Tildel passende værdier til relevante fysiske størrelser og brug disse til at vurdere tennisboldens fart i situationen på billedet. Gør herunder rede for de relevante antagelser.

Uddrag

Her kan du se et uddrag af opgave 3.b:

Den gennemsnitlige effekt (effekten regnes som en positiv størrelse, selvom ændringen i indre energi er negativ), hvormed den indre energi ændres er lig med:
P=(-ΔE_indre)/t
Vi antager, at det flydende bly har en temperatur på smeltepunktet, da faldet begynder. Der afgives så energi i forbindelse med størkning og derefter nedkøling til 100 grader:
-ΔE_indre=E_størkning+E_nedkøling=m·L_s+m·c·(-ΔT)=m·(L_s-c·ΔT)
Det vil sige:
P=(m·(L_s-c·ΔT))/t
Hvor:
c=130 J/(kg·℃)=0,130 J/(g·℃)
L_s=24,6 kJ/kg=24,6 J/g
ΔT=(100-327)℃=-227 ℃
m=0,13 g
t=3,05 s
Så:
P=... Køb adgang for at læse mere

STX Fysik A 2013 27. maj - Besvarelse af eksamenssæt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.