STX Fysik A 2012 16. august - Besvarelse af eksamenssæt

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Fysik A
  • 12
  • 16
  • 1484
  • PDF

Vejledende besvarelse: STX Fysik A 2012 16. august - Besvarelse af eksamenssæt

Her kan du få hjælp til opgaverne fra eksamen i Fysik A på STX. Studienets eksempelbesvarelse besvarer de opgaver, som blev stillet i eksamenssættet fra torsdag den 16. august 2012.

Indhold

Opgave 1
a) Beregn Wolf-Rayet stjernens gennemsnitlige densitet.
b) Beregn Wolf-Rayet stjernens effektive overfladetemperatur.
Opgave 2
a) Bestem på baggrund af data fra tabellen den effekt, hvormed der omsættes energi i varmelegemet, når spændingsfaldet over det er 230 V.
Opgave 3
a) Hvor lang tid er en Segway om at tilbagelægge 800 m, når den kører med topfart?
b) Hvor stor er bremselængden for Segwayen i denne situation?
c) Indtegn på bilag 1 pile, der viser størrelse og retning af de kræfter, der virker på Segwayen, mens den kører op ad bakken.
Opgave 4
a) Brug de to fotografier til at bestemme stjernens fart vinkelret på synslinjen.
b) Hvor meget energi modtager teleskopet fra Teegardens stjerne i løbet af 8,0 timer?
Opgave 5
a) Opstil reaktionsskemaet for henfaldet af 60Co.
b) Beregn med hvilken effekt, der udsendes energi ved gammahenfald i 60Co-anlægget.
Opgave 6
a) Beregn Titans radius ved hjælp af oplysninger i tabellen.
b) Brug grafen til at vurdere densiteten af Titans atmosfære nær overfladen.
Opgave 7
a) Beregn den effekt, hvormed laseren afsætter energi i pillen.
b) Beregn pillens temperaturtilvækst, når laserlyset afsætter energien 1,2 MJ i pillen.
c) Bestem det tryk, som laserlysets fotoner udøver på pillen.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af opgave 6.b i eksamenssættet:

Vi ser, at det nederste stykke af grafen (dvs. nær overfladen) er tilnærmelsesvist lineær. Det vil sige, at farten i lodret retning er konstant. Vi antager, at nedstigningens sidste del foregår helt lodret. Den samlede hastighed er så konstant, hvorfor den resulterende kraft må være lig med 0 (Newtons første lov). Den resulterende kraft består af tyngdekraften og kraften fra luftmodstanden, som her må være lige store og modsatrettede:
F_t=F_luft
Hvor:
F_luft=1/2·c_w·A·ρ_atm·v^2
Nær overfladen har vi, at:
F_t=m·g
Så:
m·g=1/2·c_w·A·ρ_atm·v^2
⇕ Ligningen løses for ρ_atm vha. CAS-værktøjet WordMat.
ρ_atm=2·g·m/(c_w·v^2·A)
Hvor:
m=239 kg
c_w=0,89
g=1,35 m/s^2
Vi antager at tværsnitsarealet vinkelret på bevægelsesretningen svarer til arealet af en cirkel med radius som faldskærmen:
A=π·r^2=π·(1,51 m)^2≈7,163145·m^2
Ved konstant fart gælder der, at:
v=Δh/Δt
Vi ”forlænger” det tilnærmelsesvist lineære stykke på bilaget og aflæser størst mulige værdier af Δh og Δt for mindst mulig relativ måleusikkerhed... Køb adgang for at læse mere

STX Fysik A 2012 16. august - Besvarelse af eksamenssæt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.