SSO om Call me i Dansk A og Afsætning B på EUX

SSO om Call me i Dansk A og Afsætning B på EUX

SSO lavet på EUX i fagene Dansk A og Afsætning B om virksomheden Call me med bl. a. analyse af 2 reklamer. En reklamefilm med titlen "Call me. Tal ordentligt. Det smitter" og en trykt reklame med et tilbud på et abonnement.

Opgaveformulering
Redegør for den valgte virksomheds markedsføring og kommunikation med fokus på afsætning af virksomhedens produkter/serviceydelser. Redegør herunder for virksomhedens målgrupper.

Foretag en analyse af virksomhedens markedsføring med udgangspunkt i selvvalgt reklame eller anden kunderelateret kommunikation.

Diskutér/Vurdér hvorvidt virksomhedens markedsføring rammer målgrupperne.

Lærers kommentar

Ved analyse af selvvalgt reklame er analysen af reklamefilmen god. Dog kan der i analyse af trykt reklame skrives mere, og censor syntes der kunne være fundet en bedre reklame med mere at skrive om.

Indhold

Indledning 5
Redegørelse af markedsføring og kommunikation 7
Målgruppe 8
Minerva Model 9
Gallup kompasset 9
Person profil af målgruppe 11
Medieanalyse af reklamefilm 12
Medieanalyse af trykt reklame 16
Samlet vurdering 19
Konklusion 20
Kildefortegnelse 21

Uddrag

Indledning

Reklamer findes overalt i vores hverdag. Alle reklamer er placeret bevidst, og udarbejdet på en måde der skal skaffe opmærksomhed til produktets målgruppe. Reklamerne sender både åbenlyse samt skjulte budskaber, og får gang i det underbevidste, for at få folk til at købe et givent produkt. Jeg vil i denne opgave beskrive Call Me kommunikation i form af deres markedsføring, og deres målgruppe.
For at påvise om hvor vidt Call Mes reklamation og kommunikation er effektiv vil der blive fortaget en analysere to af Call Mes reklamer, som optræder på to forskellige medier. På den måde kan man undersøge om Call Me har fået lavet en målrettet og effektiv markedsføring, der vil højne afsætningen af deres produkter.
For at kunne forstå brugen af reklamer og målgruppens vigtighed, er det godt at have en baggrundsviden om Call Mes samlede markedsføring. De første afsnit beskriver derfor Call Mes samlede indsats inden for kommunikation efterfulgt af en redegørelse af deres målgrupper. Herefter bliver der taget fat på 2 forskellige reklamer som er blev vist på to forskellige medier; Tv'et og som busreklame, for at finde ud af, om de fører en effektiv markedsføring.

Redegørelse af markedsføring og kommunikation

Call Me har lanceret kampagnen ''Tal ordenligt''. Call me, er en virksomhed der sælger telefoner samt er telefonudbyder, beskriver sig selv som værende;
'' En arbejdsplads med store mål og endnu større drømme. Vi drømmer om at være med til at skabe en bedre verden. Vi er et mobilselskab med holdning og karaktér, og vi tør forholde os til den verden, vi er en del af. Vi lever af at forbinde mennesker via ord. Derfor føler vi, at vi har et ansvar for at udfordre os selv og vores kunder i jagten på at tale ordentligt. ''

I lanceringen af deres ''Tal ordenligt – det koster ikke noget'' kampagne er der blevet taget hensyn til deres målgruppe. Unge mennesker er oftest i kontakt med venner, kærester eller andre. Dette inkludere dog også unge forældre. De snakker i telefon på jobbet, i bussen, på gaden – ja alle steder. Det er gennem de kendtes omgangstone i .... Køb adgang for at læse mere

SSO om Call me i Dansk A og Afsætning B på EUX

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SSO om Call me i Dansk A og Afsætning B på EUX.