SRP om Ulrike Meinhof og Rote Armee Fraktion (RAF) i Tysk A og Samf A

  • STX 3.g
  • SRP (Samfundsfag A, Tysk fortsættersprog A)
  • 10
  • 29
  • 8935
  • PDF

SRP om Ulrike Meinhof og Rote Armee Fraktion (RAF) i Tysk A og Samf A

Et SRP med særligt udgangspunkt i Ulrike Meinhof og den radikalisering der sker af hende i forbindelse med Rote Armee Fraktion. Opgaven dykker med udgangspunkt i fagene Tysk og Samfundsfag ned i historien om Ulrike Meinhof i årene 1970 –1972, hvor hun var en fremtrædende person i Røde Armé Fraktion også kaldt BaaderMeinhof gruppen.

Først redegøres for hvordan og hvorfor den Røde Armé Fraktion blev grundlagt. Derefter følger en retorisk analyse af Ulrike Meinhofs tekster “Napalm und Pudding” og ”Vom Protest zum Wiederstand”, for at se hvilke retoriske virkemidler hun bruger, og til at se den radikalisering hun er gennemgået.

Analysen af begge tekster ender ud i en sammenligning. Ydermere vil hendes legitimering af vold som politisk kampmiddel blive undersøgt og analyseret. I eftertiden er RAF i medierne blevet kaldt en terrorist organisation og derfor undersøger opgaven om de virkelig var terrorister eller om de var frihedskæmpere.

Opgaveformulering

Var den første generation af den røde armee fraktion frihedskæmpere eller terrorister?

Redegørelse. Der ønskes en redegørelse for det tyske studenteroprør, herunder især Rote Armee Fraktions politiske mål og metoder.

Undersøg på baggrund af selvvalgte tekster og tyske kilder Ulrikke Meinhofs radikalisering og hendes legitimering af vold som politisk kampmiddel.

Diskuter om RAF’s aktiviteter på nogen måder kan anskues som en frihedskamp eller om det var det, vi i dag ville kalde terrorisme.

Indhold

1. Indledning 4
1.1. Afgrænsning 4
2. Den røde armé fraktion bliver født 5
2.1. Studenteroprøret 5
2.2. 2. juni 1967 6
2.3. En radikal tredjedel 8
2.4. Delkonklusion 10
3. Radikalisering 10
3.1. Fra venstre orienteret til venstre radikal 10
3.2. Sammenligning 17
3.3. Delkonklusion 18
3.4. Vold som politisk kampmiddel 19
4. Terror eller frihedskæmpere? 20
4.1. Definition 20
4.2. Al-qaeda 22
4.3. Den danske modstandsbevægelse 2. verdenskrig 24
4.4. Delkonklusion 25
5. Konklusion 25
6. Perspektivering 26
7. Litteraturliste 27

Uddrag

Indledning

Gennem tre årtier har den Røde Armé Fraktion trukket deres blodspor gennem Tyskland i en kamp mod kapitalismen og er derfor blevet en del af vores samtidshistorie.
Jeg har valgt dette emne med særlig udgangspunkt i Ulrike Meinhof, fordi jeg gerne vil belyse den radikalisering der sker af hende. Denne opgave vil med udgangspunkt i fagene Tysk og Samfundsfag dykke ned i historien om Ulrike Meinhof i årene 1970 – 1972, hvor hun var en fremtrædende person i Røde Armé Fraktion også kaldt Baader-Meinhof gruppen. Som start af min opgave vil jeg redegøre for hvordan og hvorfor den Røde Armé Fraktion blev grundlagt. Formålet med denne redegørelse er at kunne se forskellen mellem studenterbevægelsen og den Røde Armé Fraktion. Derefter vil jeg gøre brug af retorisk analyse for at analysere Ulrike Meinhofs tekster “Napalm und Pudding” og ”Vom Protest zum Wiederstand”, for at se hvilke retoriske virkemidler hun bruger og jeg vil bruge analysen til at se den radikalisering hun er gennemgået. Analysen af begge tekster ender ud i en sammenligning. Ydermere vil hendes legitimering af vold som politisk kampmiddel også blive undersøgt og analyseret. I eftertiden er RAF i medierne blevet kaldt en terrorist organisation og jeg ønsker derfor at finde ud af om de virkelig var terrorister eller om de var frihedskæmpere.

Afgrænsning

1.1. Afgrænsning
Selvom der var 3 generationer af den Røde Armé Fraktion, vil der udelukkende blive taget udgangspunkt i den første generation, som var aktive fra gruppens grundlæggelse i 1970 til deres anholdelse i 1972. Det er derfor vigtigt at huske, at metoderne og målene var forskellige for de forskellige generationer. Dette har jeg valgt at gøre, da jeg kun tager udgangspunkt i Ulrike Meinhof, som døde i fængslet 1976 og derfor ikke længere var en aktiv del af de andre generationer. Derfor vil der heller ikke på noget tidspunkt i opgaven blive taget udgangspunkt i dem. På samme måde, som opgaven også kun vil tage udgangspunkt i Ulrike Meinhof i Analysen.

Den Røde Armé Fraktion bliver født

2.1. Studenteroprøret
Den unge forbundsrepublik Tyskland blomstrer efter marshalltraktaten, og bliver kaldt et økonomisk mirakel. Man skulle tro, at alle var glade på grund af fremgangen i økonomien. Dog var der en generation studerende, der ikke var tilfredse med den nye tilværelse. Årsagerne til de studerenes store utilfredshed var mange. Blandt andet Vietnamkrigen, den store koalition af partier, den nazistiske fortid af mange højtprofilerede tyskere, Springer Forlagets monopol, den dårlige situation på universiteterne, Shahens besøg og undtagelseslovene. Mange af de studerende var medlem af "Sozialistische Deutsche Studentenbund" (SDS), som var en socialistisk studenterforbund for tyske studerende. Specielt efter, at Rudi Dutschke blev fortaler for organisationen blev det til en anti-autoritær, venstre orienteret organisation med anarkistiske tilgange, som også spillede en væsentlig rolle i den udenomsparlamentariske manifestation.1 (på tysk kaldt APO)
APO så sig som eneste modkraft til den daværende herskende regering, da der efter den store koalition i parlamentet stort set ingen modstand var. Derfor følte de unge heller ikke, at der var nogen i parlamentet, som talte deres sag og så derfor provokationer og protest som eneste udvej for at blive hørt. Specielt... Køb adgang for at læse mere

SRP om Ulrike Meinhof og Rote Armee Fraktion (RAF) i Tysk A og Samf A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRP om Ulrike Meinhof og Rote Armee Fraktion (RAF) i Tysk A og Samf A.