SRP om klimaforandringer og analyse af Shooting the Apocalypse

  • STX 3.g
  • SRP (Engelsk A, Naturgeografi B)
  • 10
  • 26
  • 8148
  • PDF

SRP om klimaforandringer og analyse af Shooting the Apocalypse

Opgaven er et SRP, som indeholder en analyse af novellen ''Shooting the Apocalypse'' af Paolo Bacigalupi fra 2014 med henblik på fremstillingen af klimaforandringerne.

Opgaven indeholder desuden en redegørelse for klimaforandringer - herunder tørke og smeltning af indlandsis.

Desuden en redegørelse for den nyudsprungede genre: climate fiction.

Til sidst en diskussion om hvad fiktionen kan bidrage med i diskussionen af klimaforandringer.

Fagene er Engelsk A og Naturgeografi B.

Elevens kommentar

Det er en fejl, at jeg ikke har sat tidspunkt for besøg af hjemmesider i min litteraturliste.

Indhold

Indledning 1
Klimaforandringer 2
Årsagerne til klimaforandringer. 2
Klimaforandringernes konsekvenser. 5
Tørke 5
Tørke i Californien. 6
Klimaforandringer i fiktionen. 8
Shooting The Apocalypse 9
Fortælleren 9
Lucy og Timo 11
Den døde mand og vandet. 12
Fortolkning 15
Klimaforandringerne i novellen. 16
Novellen i forhold til Californien 17
Fiktion og naturvidenskabelige fakta. 18
Konklusion 21
Litteraturliste 23

Uddrag

Indledning
Hver eneste dag brænder vi mennesker energi af i form af olie, gas og kul. Dette er med til at skabe forfærdelige klimaforandringer, og det har en masse konsekvenser for vores jord som vi kender den. Drivhusgasserne skaber global opvarmning hvilket resulterer i at vejret ændre sig, indlandsisen smelter og der opstår tørke, og det er just nogle af de få konsekvenser klimaforandringerne medfører sig. Forskere har i mange år advaret os om, at vi skulle passe på vores udledning af drivhusgasser, ellers ville klimaforandringerne tage fart. Dette blev ikke rigtig taget alvorligt, og som konsekvens er en global opvarmning påbegyndt .
I takt med den stigende temperatur har klimaforandringerne fået sin egen voksende genre inde for litteraturen og film: climate-fiction. Det ser ud til at folk ikke tør at se faktaene om forandringerne i øjnene, så derfor er man begyndt at søge om hjælp ved fiktionen . Men har fiktionen overhovedet indflydelse på folks forståelse for klimaforandringerne?
I dette projekt vil nogle af årsagerne til klimaforandringer blive undersøgt og herunder dets konsekvenser, men med et særligt fokus på tørke. Her vil der blive brugt empirisk materiale i form af figurer for at dokumenterer, samt give en bedre forståelse. Derefter vil der være en kort redegørelse for genren ''Climate-fiction''. Derefter vil jeg lave en næranalyse af Paolo Bacigalupis climate-fiction novelle: ''Shooting the Apocalypse'' med fokus på analytiske virkemidler som f.eks. personkarakteristik og miljø, samt kigge på de to elementer: vandet og liget. Herunder se på klimaforandringerne i novellen og dens konsekvenser. Slutteligt vil jeg vurderer hvor reelle novellens beskrevne klimaforandringer er, samt perspektivere til tørken i Californien hvor jeg her vil kigge på lighederne mellem novellens situation og Californiens situation. Som afslutning på mit projekt vil der være en diskussion af hvad fiktion kan bidrage til i forhold til klimaforandringer og de naturvidenskabelige fakta.

---

Shooting The Apocalypse
Shooting The Apocalypse er som sagt en novelle, og er skrevet af Paolo Bacigalupi. Novellen er en del af novellesamlingen ”The End is Nigh” og blev udgivet i marts 2014. The End is Nigh er en novellesamling fyldt med climate-fiction noveller og indeholder i alt 23 noveller, som alle sammen handler om hungersnød, krig, død og fokuserer på livet inden dommedag med klimaforandringer som grundlag.
Bacigalupi er født i 1972, og kommer fra Amerika og skriver hovedsageligt i genrene science-fiction og fantasy, men har også skrevet en del cli-fi noveller.
Shooting the Apocalypse handler om fotografen Timo som starter et samarbejde med journalisten Lucy, for at finde en god historie som de kan sælge til nyhedsudbydere og sociale medier, men de har svært ved at finde en historie der ikke allerede er blevet fortalt. Derfor kører Timo hen på den anden side af Central Arizona Projekt, som er en menneskeskabt vandkanal, der sørger for at byen Phoenix, hvor historien befinder sig, har vand. Her hænger der en død flygtning fra Texas op af hegnet... Køb adgang for at læse mere

SRP om klimaforandringer og analyse af Shooting the Apocalypse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRP om klimaforandringer og analyse af Shooting the Apocalypse.