SRP om atombomben og Irans atomprogram | Samfundsfag A og Fysik B

  • STX 3.g
  • SRP (Fysik B, Samfundsfag A)
  • 12
  • 27
  • 6577
  • PDF

SRP om atombomben og Irans atomprogram | Samfundsfag A og Fysik B

SRP i Samfundsfag (A) og Fysik (B) om atombomben og Irans atomprogram i et internationalt perspektiv.

Opgaven tager udgangspunkt i en vurdering af fremtidsudsigterne for Irans atomprogram, på baggrund af teknisk kendskab fra Fysik, samt teorier om international politik.

Opgaveformulering

Redegør kort for Irans atomprogram. I redegørelsen skal du komme ind på, hvordan omverdenen forholder sig til Irans atomprogram.

Redegør for atombombens opbygning og virkemåde, samt hvad der teknisk skal til for at omdanne materiale fra et atomkraftværk til en atombombe.

Vurder med udgangspunkt i teorier om international politik og din viden om at producere atomvåben, om Iran vil have atomvåben om 5 år.
I vurderingen skal du inddrage bilag 1.

SRP'et er skrevet i 2015.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Introduktion. 3
2. Problemformulering. 3
3. Irans atomprogram: historie og omverden. 4
3.1. Irans kortvarige atomprograms interesse I perioden 1950-1979. 4
3.2. Det militære incitament I 1980'erne og ruslands indtræden. 4
3.3. Amerikanske sanktioner og fortsat assistance fra rusland. 5
3.4: inspektioner af irans atomprogram fra fn. 5
3.5: aktiv afbalancering af iran fra 2008 og fremefter. 6
Den seneste udvikling I sagen om irans atomvåbenprogram, er en 7 måneders udsættelse af atomprogramsforhandlinger med iran, d. 24 november 2014. 7
4. Atombombens opbygning og virkemåde; samt berigning af uran. 8
4.1. Grundlæggende kernefysik; atomets opbygning. 8
4.1.1. Figur 1: definitioner af atomets bestanddele og atomets opbygning. 8
4.2. Neutroners betydning for atomkernen: kernekræfter og isotoper. 9
4.2.1. Figur 2: kernekort. 10
4.3. Radioaktive henfald. 10
4.3.1: bevarelsessætninger ved kerneprocesser og radioaktive henfald. 10
4.3.2. Tabel 1: de forskellige typer radioaktivt henfald. 11
4.4. Basalt om fission. 12
4.4.1. Figur 3: fissionsprocessen og eksempel på fission af u-235. 13
4.5. Massedefekt og einsteins formel. 13
3.5.1. Eksempel: beregning af bindingsenergien for he-4. 14
4.6. Energivindinger ved fission. 14
3.6.1. Beregning af energigevinsten ved fission af u-235. 14
4.7. Kædereaktioner I fissionsmateriale. 15
4.7.1. Figur 4: kædereaktioner ved fission. 16
4.7.2. Figur 5: neutronernes skæbne I naturligt forekommende uran. 16
4.7.3. Figur 6: neutronernes skæbne I beriget uran (25% u-235). 17
4.8. Berigning af uran. 17
4.8.1. Figur 7: berigning af uran ved gascentrifugering. 19
4.9. Atombombens opbygning og virkemåde. 19
4.9.1. Figur 8: atombombens opbygning og detonationsmetoder. 20
4.9.2. Figur 9: forløbet af en atombombesprængning. 21
5. Fremtidsudsigter for irans atomprogram. 22
5.1. Vurdering af irans tekniske kunnen ift. Atomvåbenproduktion. 22
5.1.1. Figur 10: uran berigning og brugbarhed. 22
5.2. Irans atomprogram som genstand for international konflikt. 23
5.3. Regionale faktorer I atomprogrammets fremtidsudsigter. 23
5.3. Fn og de internationale institutioner. 24
5.4. Usa's rolle som afbalancerende supermagt I det internationale samfund. 25
5.5. Iran som international aktør. 25
6. Konklusion: vil iran være en atommagt indenfor de kommende 5 år? 27
7. Litteraturliste. 28
7.1. Litteratur. 28
7.2. Artikler. 28
7.3. Internetkilder. 29
7.4. Bilag. 30

Uddrag

1. Introduktion.
Irans atomvåbenprogram har været genstand for meget diskussion i en længere tidsperiode, og med udsættelsen af forhandlingerne om atomprogrammet, rejser dette spørgsmålet: Vil Iran være i stand til at udvikle atomvåben indenfor den nærmeste tidshorisont?

Dette spørgsmål vil vi besvare i opgaven, hvor fokus ligger på atombomben som et magtmiddel i international politik.

I opgaven vil der først redegøres for det historiske forløb omkring Irans atomprogram, med henblik på at senere kunne vurdere det internationale samfunds fremtidige ageren ift. atomprogrammet.

Herefter vil der redegøres for atombombens opbygning og virkemåde, samt for hvordan man omdanner materiale fra et atomkraftværk til en atombombe, hvor der vil lægges fokus på fysikken bag atombomben som et masseødelæggelsesvåben, med henblik på at fastslå atombomben som et magtmiddel i international politik, samt for at senere kunne vurdere Irans tekniske kunnen ift. udviklingen af atomvåben.

Til sidst vil der så vurderes med udgangspunkt i teorier om international politik, samt førnævnte tilegnede viden om produktionen af atomvåben, om Iran vil have atomvåben indenfor en tidshorisont på 5 år... Køb adgang for at læse mere

SRP om atombomben og Irans atomprogram | Samfundsfag A og Fysik B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRP om atombomben og Irans atomprogram | Samfundsfag A og Fysik B.