SRO om konditionstræning og konditest i Biologi A og Idræt B

  • STX 2.g
  • SRO (Biologi A, Idræt B)
  • 10
  • 13
  • 3507
  • PDF

SRO om konditionstræning og konditest i Biologi A og Idræt B

Studieretningsopgaven omhandler træning og konditionstestning og er skrevet i fagene Biologi A og Idræt B. SRO'en indeholder en redegørelse for sammenspillet med hjerte og lungerne i kredsløbet og en redegørelse for kroppens energiomsætninger i både arbejde såvel som hvile. Herudover diskutteres sammenhængen mellem motion og hjertekar-sygdomme.

Lærers kommentar

Velstruktureret opgave med en god rød tråd hele vejen igennem. Dog en lidt for lang konklusion.

Indhold

Indledning Side 1
Hjertet og luftvejenes anatomi og fysiologi samt energiomsætninger i kroppen under fysisk aktivitet Side 1
Kondital og konditionstest Side 4
Resultater fra bip-test og Cooper-test Side 5
Træning og forbedring af kondition Side 6
Sammenhæng mellem kondital, risiko for hjertekarsygdom og fysisk aktivitet på arbejdet Side 8
Konklusion Side 9
Litteraturliste Side 11

Uddrag

Indledning
Jeg vil i det følgende redegøre for hjertet og luftvejenes anatomi og fysiologi for at forstå, hvordan det arbejder sammen om at forsyne kroppens celler med ilt i hvile og i arbejde, herunder aerob og anerob ATP-dannelse. Herefter følger en definition af kondital, og der gives eksempler på hvordan man kan teste kondition. Ud fra resultaterne i konditestene bip-test og Cooper-test, som vi lavede i efteråret, vil jeg sammenligne resultaterne og vurdere testenes pålidelighed og gyldighed og diskutere, hvordan man kan opnå en bedre kondition via træning. Til slut vil jeg med udgangspunkt i den vedlagte artikel, bilag 1, diskutere sammenhængen mellem kondital, fysisk aktivitet på arbejdet og risiko for hjertekarsygdomme.
Hjertet og luftvejenes anatomi og fysiologi samt energiomsætninger i kroppen under fysisk aktivitet

Hjertet er en muskel som har til opgave at pumpe blod rundt i legemet og forsyne kroppens celler med ilt og næringsstoffer. Hjertet modtager blodet fra venerne og pumper det ud i blodbanen gennem pulsårene, arterierne .
Hjertet fungerer som 2 pumper, og kan inddeles i det store- og det lille kredsløb. Det lille kredsløb går fra hjertet, til lungerne og retur, og det store kredsløb går fra venstre forkammer og ud til hele legemet og retur til hjertets forkammer .
Højre forkammer modtager det iltfattige blod fra det store kredsløb, herefter bliver blodet iltet i lungekapillærerne og alveolerne, og via lungevenen føres det iltede blod til venstre forkammer.
Fra venstre forkammer føres blodet videre til venstre hjertekammer, hvorefter det pumpes ud igennem den store legemspulsåre, aorta, ud i det systemiske kredsløb til musklerne og kroppens organer. Ilten fra blodet bliver undervejs frigivet til muskelfibrene og væv vha. en fraspaltning af hæmoglobinmolekylerne, som er en del af de røde blodlegemer. Det nu iltfattige blod føres tilbage til hjertet via venerne, til højre forkammer, hvor processen gentager sig.
Respirationen omfatter luftens strømning i luftvejene og transport af ilt og ... Køb adgang for at læse mere

SRO om konditionstræning og konditest i Biologi A og Idræt B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO om konditionstræning og konditest i Biologi A og Idræt B.