SRO om Det skrå kast og luftmodstand i Fysik og Matematik

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik B, Fysik A)
 • 12
 • 24
 • 3048
 • PDF

SRO om Det skrå kast og luftmodstand i Fysik og Matematik

SRO i Fysik og Matematik om Det skrå kast. Opgaven besvarer følgende opgaveformulering:

Med udgangspunkt i Newtons love ønskes en detaljeret beskrivelse af mekanikken i det skrå kast. Hovedvægten skal lægges på tilfældet hvor luftmodstanden er uden betydning, men der ønskes dog en redegørelse for friktionens indvirkning på bevægelsesligningerne og dermed bevægelsen. Desuden ønskes en beskrivelse af den rolle, som teorien for det skrå kast spiller i forbindelse med våbenteknologi (ballistik) samt idrætsfysik.

Lærers kommentar

Der er et fint og naturligt samspil imellem fagene.

Indhold

Indledning s. 4
Mekanikken i det skrå kast uden luftmodstand s. 4
- Uafhængighedsprincippet s. 4
- Komposanterne i det skrå kast s. 5
- Bevægelsesligningerne s. 6
- Kastehøjde s. 8
- Kastevidde s. 8
- Banekurvens form s. 9
- Undersøgelse af det skrå kast i praksis s. 10
Mekanikken i det skrå kast med luftmodstand s. 13
- Luftmodstandens påvirkning s. 13
- Undersøgelse af det skrå kast med luftmodstand i praksis s. 15
Sammenligning s. 15
- Med og uden luftmodstand
Det frie fald s. 16
Våbenteknologi og idrætsfysik s. 17
Konklusion s. 18
Litteraturliste s. 19

Uddrag

Indledning
Om det er en bold der kastes, et geværprojektil der affyres eller en tennisbold der bliver skudt af sted med en ketsjer, så vil de alle være definitionen på et skråt kast. Det skrå kast forstås ved den kurve en genstands bane vil danne, når man kaster den gennem luften. Flyvebanen bliver til en parabel, hvilket gør det muligt at beregne på den. I denne opgave udledes formlerne for bevægelsesligningerne samt kastevidde og kastehøjde på baggrund af uafhængighedsprincippet og Newtons 1.- og 2. Lov. Desuden benyttes teorien omkring det skrå kast til at beskrive det skrå kasts rolle i forbindelse med henholdsvis våbenteknologi og idrætsfysik.

Mekanikken i det skrå kast uden luftmodstand
Uafhængighedsprincippet
Uafhængighedsprincippet kan demonstreres ud fra et mindre forsøg: Et apparat kan skyde en kugle vandret ud, samtidig med at den lader en anden kugle falde lodret. Begge kugler rammer gulvet samtidig, på trods af at den ene kugle har en længere strækning end den anden. Disse to bevægelser foregår uafhængigt hinanden, når man ikke tager luftmodstanden i betragtning . Tilsvarende kan en kastebevægelse deles op i henholdsvis en lodret ... Køb adgang for at læse mere

SRO om Det skrå kast og luftmodstand i Fysik og Matematik

[1]
Bedømmelser
 • 05-02-2016
  Givet af Elev på 4. år
  En yderst fin opgave

Materialer relateret til SRO om Det skrå kast og luftmodstand i Fysik og Matematik.