SRO med en komparativ analyse af valgvideoer fra 2015 i Samfundsfag B & Mediefag C

  • STX 2.g
  • SRO (Mediefag C, Samfundsfag B)
  • 10
  • 19
  • 3773
  • PDF

SRO med en komparativ analyse af valgvideoer fra 2015 i Samfundsfag B & Mediefag C

Få inspiration til din egen SRO om valgvideoer med denne SRO i Samfundsfag B & Mediefag C om valgvideoer op til folketingsvalget i 2015.

SRO'en indeholder en komparativ analyse af Venstres og Socialdemokraternes valgvideoer fra 2015, samt en analyse af deres brug af filmiske virkemidler. Der bliver også diskuteret hvorvidt ideologierne er ved at blive erstattet af værdipolitik.

Indhold

Abstract 3
Indledning 4
Udviklingen fra idelogier til værdipolitik 5
Komparativ analyse 6
Filmiske virkemidler og dramaturgisk opbygning 6
Det ideologiske og værdipolitiske indhold i valgvideoerne 7
Styrker og svagheder 8
Diskussion 9
Konklusion 11
Litteraturliste 13
Bilag 14
Bilag 1 - Shot-to-shot analyse 14
Bilag 2 - Shot-to-shot analyse 18

Uddrag

Indledning

Onsdag 27. maj udskrev Helle Thorning valg på et pressemøde i Statsministeriet. Valget skulle afholdes den 18. juni 2015. I valgkampen lagde partierne deres bud på den valgvideo, der skulle få danskerne til at stemme på lige netop dem.

I dag fylder værdipolitikken mere, end den har gjort førhen. I dag fokuserer vælgere mere på værdierne end på ideologierne, det er de bløde emner der interessere vælgerne. Det vil sige at partierne skal vise mere tydligt deres værdier end førhen, hvor deres idelogi der banede vejen til vælgernes stemmer. Idelogierne er blevet en mindre og mindre faktor i den danske politik. Partierne er gået mod midten og forskellen er blevet mindre mellem de danske partier. Vil det sige at ideologierne er døde? Ronald Inglehart, den amerikanske samfundsforsker fra University of Michigan, mener at der ikke er plads til ideologierne længere, i takt med at vi er blevet rigere. Er det nu også rigtigt? Er ideologierne helt forsvundet eller findes de et sted nede bag alt det værdipolitiske? Partierne må nød til, at have en ideologi at holde sig fast på. Verden har forandret sig og det har ideologierne også.

Under valgkampen må de forskellige partier beslutte sig for, hvilke emner der er vigtigst for lige præcis deres parti og hvordan de får kommunikeret det ud gennem bl.a. valgvideo og andre af de utallige muligheder der er med den digitale verden.

Opgavebeskrivelsen besvares gennem en redegørelse af udviklingen fra fordelingspolitik til værdipolitik, hvor værdipolitikken er vundet frem gennem årene. Dernæst foretages der en komparativ analyse af Socialdemokraterne og Venstres valgvideoer fra 2015, men særlig vægt på de filmiske virkemidler og indholdet i valgvideoerne. I analysen vil der også være fokus på valgvideoernes styrker og svagheder, om hvorvidt de får kommunikeret deres politiske budskab ud. Afslutningsvis vil der diskuteres hvilken rolle værdipolitikken spiller i dansk politik i 2016.

Udviklingen fra idelogier til værdipolitik

Siden slutningen af det 19. århundrede har det politiske system i Danmark været præget af ideologier og fordelingspolitik. De politiske emner blev stemplet som enten liberalisme, konservatisme eller socialisme. Liberalismen kom frem blandt borgerskabet med deres samfundssyn og idealer, konservatismen var knyttet til embedsmændene og socialismen knyttede sig til den lavere arbejderklasse. Skillelinjen mellem partierne var fordelingen af samfundets ressourcer bl.a. hvor høj skatten skal være, ændringer af sociale reformer osv.

Fra 1970'erne og frem, især efter Jordskredsvalget i 1973, begyndte de... Køb adgang for at læse mere

SRO med en komparativ analyse af valgvideoer fra 2015 i Samfundsfag B & Mediefag C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO med en komparativ analyse af valgvideoer fra 2015 i Samfundsfag B & Mediefag C.