SRO om Joe and the Juice i Kulturforståelse B og Afsætning A

  • HHX 2. år
  • SRO (Afsætning A, Kulturforståelse B)
  • 10
  • 16
  • 5241
  • PDF

SRO om Joe and the Juice i Kulturforståelse B og Afsætning A

Denne SRO handler om hvad der skal til for at Joe & the Juice kan overvinde krisen og øge sin markedsandel.

Indledningsvist finder du en kort virksomhedsbeskrivelse af Joe & the Juice. Herefter udarbejdes en analyse af virksomhedens parametermix og de forhold der har særlig betydning for virksomhedens fremtidige markedsberettigelse.

Herefter diskuteres det, hvilke ændringer i omverdenen der kan få særlig betydning for virksomhedens position på markedet. 


Artiklen "De tæv kunne Joe & the Juice have undgået" fra 7. august. 2014 Kl. 16:15 inddrages

Elevens kommentar

Rette sprogligt op på det engelske abstract.

Indhold

Indledning 1
Motivation 1
Problemformulering 1
Metode 1
Virksomhedsbeskrivelse af Joe and the Juice 2
P-mix samt betydning for fremtidige markedsberettigelse 3
Nærmiljø omverdensmodel 4
En del af produktet eller blot en del af virksomhedskulturen? 5
Betydning af ændringer i omverdenen 8
Fjernmiljø omverdensmodel 8
Diskussion 10
Konklussion 11
Kildefortegnelse 12
Bøger 12
Internet 12
Videoer 13
Bilag 1 13

Uddrag

Indledning

Motivation
Netop denne opgave fremkom vældigt interessant, da Joe and the Juice har fået en del negativ
kritik i tidernes morgen, men fortsat har haft vækst og ikke mindst ekspansioner til udlandet.
Det er spændende hvordan dårlig omtale er bedre end ingen omtale i praksis, hvilket jeg
gerne ville analysere næremere og få en forståelse for.

Problemformulering
Hvad skal der til for at Joe & the Juice kan overvinde krisen og øge sin markedsandel?
Der ønskes indledningsvist en kort virksomhedsbeskrivelse af Joe & the Juice. Herefter udarbejdes
en analyse af virksomhedens P-mix og de forhold der har særlig betydning for virksomhedens
fremtidige markedsberettigelse. Inddrag i denne forbindelse den vedlagte artikel.
Diskuter herefter, hvilke ændringer i omverdenen der kan få særlig betydning for virksomhedens
position på markedet.
De tæv kunne Joe & the Juice have undgået, 7. aug. 2014 Kl. 16:15: http://borsen.dk/opinion/
blogs/view/17/2670/%20de_taev_kunne_joe_the_juice_have_undgaaet.html

Metode
Teori fra afsætningsbogen niveau A er benyttet i både i form at begreber og modeller (læs:
omverdensmodellen, marketingmix, Maslow's behovspyramide). Da disse fremkom mest relevant.
Der er herunder fokuseret på Joe and the Juice's aktuelle situation samt fremtidige
markedsberettigelse. Pierre Bourdieu... Køb adgang for at læse mere

SRO om Joe and the Juice i Kulturforståelse B og Afsætning A

[1]
Bedømmelser
  • 12-09-2016
    sksdksjkd ksnd nsdnsnd isn

Materialer relateret til SRO om Joe and the Juice i Kulturforståelse B og Afsætning A.