SRO om integration i Tysk og Samfundsfag

  • STX 2.g
  • SRO (Samfundsfag A, Tysk fortsættersprog B)
  • 10
  • 15
  • 4524
  • PDF

SRO om integration i Tysk og Samfundsfag

Denne SRO i Tysk og Samfundsfag handler om integration, identitet og kultursammenstød.

Studieretningsopgaven redegør for forskellige integrationsstrategier og kommer med et eksempel på integration gennem religion.

Som led i at undersøge emnet analyseres filmen Gegen die Wand af Fatih Akins, som har tyrkisk baggrund og bor i Tyskland. Her er der særligt fokus på personkarakteristik af Cahit og Sibels samt analyse af deres udvikling og selvopfattelse i filmen.

Tredje del af opgaven er en diskussion af fordele og ulemper ved integrationsstrategier i Danmark og Tyskland.

Lærers kommentar

God analyse og god redegørelse. Mangler lidt i diskussionsdelen.

Elevens kommentar

Lidt mere dybdegående diskussion.

Indhold

Indledning 3
Integration 5
Integrationsstrategier 5
Eksempler 5
Analyse af Fatih Akins ”Gegen die Wand” 6
Baggrund 6
Synopsis 6
Fortolkning 8
Diskussion af integrationsstrategier i Danmark og i Tyskland 10
Konklusion 11
Bilag 12
Kort oversigt over Cahit og Sibels udvikling og identitet 12
Oversigt over forskellene ved Religionsstyret samfund og sekulært samfund. 13
Kildeliste 14

Uddrag

I denne opgave har jeg valgt at skrive i tysk og samfundsfag, og da dette er et meget bredt emne vil der i opgaven være fokus på problemformuleringen.
Min problemformulering lyder således:

Der ønskes en kort redegørelse af integrationsstrategier.

Med udgangspunkt i filmmanuskriptet af Fatih Akin: ”Gegen die Wand” ønskes en analyse og fortolkning med særligt henblik på hovedpersonerne Cahit og Sibels udvikling og selvopfattelse

Til sidst ønskes en kort diskussion af fordelene og ulemper ved forskellige integrationsstrategier i Danmark og i Tyskland.

I første afsnit vil jeg redegøre for integrationsstrategier for at danne overblik over de forskellige muligheder et samfund tilbyder. Derudover vil jeg lægge ud med at giv et eksempel på kulturel integration... Køb adgang for at læse mere

SRO om integration i Tysk og Samfundsfag

[1]
Bedømmelser
  • 18-03-2015
    God men der mangler lidt...

Materialer relateret til SRO om integration i Tysk og Samfundsfag.