SRO om identitet og American Psycho

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk A, Psykologi B)
  • 7
  • 10
  • 3507
  • PDF

SRO om identitet og American Psycho

I denne Studieretningsopgave (SRO) om Identitet finder du først en redegørelse for Eriksons og Giddens teorier.

Derudover inddrages en analyse af artiklen: ”Ydre kontrol og indre kaos” af Lisbeth Bendtsen.

Identitetsteorierne danner baggrundsmaterialet for analysen.

Som følge af analysen laves en kritisk vurdering af teorierne. Dernæst vil analyseres og fortolkes kapitlerne: ”Morning” og ”Tuesday” fra Bret E. Ellis' roman ”American Psycho”, men med fokus på hovedpersonen anti-helten Patrick Bateman som individ og type, samt fortællerteknikken i romanen.

Som afrunding diskuteres det om romanens fremstilling stemmer overens med psykologiens syn på identitet og identitetsdannelse. Til dette inddrages begrebet narcissisme og hvordan det præger hovedpersonen Patrick Bateman.

Studienets kommentar

Analysen af American Psycho fokuserer på hovedpersonens psykologiske profil.

Indhold

Indledning
Otte faser
Et refleksivt projekt
Ydre kontrol og indre kaos
Kritik af teorier
American Psycho
Overensstemmelse
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Hvem er jeg? Hvad vil jeg med mit liv? Hvad vil jeg arbejde med? Dette er spørgsmål, som kan løbe igennem ens hoved som ung. Identitetsdannelse er et vigtigt emne, da vi lever i et postmoderne samfund, bedre kendt, som det senmoderne samfund. Samfundet sætter nu store krav til det enkelte menneske, i forhold til hvad det engang gjorde i det førmoderne samfund – der bliver især sat krav til de unge. Man skal i dag, igennem en masse processer, for at få dannet sin identitet, og derudover er det også vigtigt at kunne finde ud af, hvordan man skal opføre sig i forskellige situationer. Samtidig med at man finder ud af, hvem man er, sætter ens forældre, lærer osv. krav til, at man finder ud af, hvad man vil med ens liv. At skabe ens identitet er et projekt i sig selv, som tager hele livet.

Ud fra mine valgmuligheder af fag, har jeg valgt engelsk og psykologi. Mit overemne i min studieretningsopgave er: Identitet. Jeg har valgt at arbejde med disse to fag, da jeg ville kunne formå at skrive en opgave, hvor begge fag er inkluderet. Derudover vækker disse fag min interesse, da jeg gerne vil arbejde med fagene efter gymnasiet.

I min studieretningsopgave vil jeg starte med at redegøre for Eriksons og Giddens teorier. Derudover vil jeg inddrage en analyse af artiklen: ”Ydre kontrol og indre kaos”. Identitets teorierne vil være baggrunds materialet for analysen. Som følge af analysen vil jeg lave en kritisk vurdering af teorierne. Dernæst vil jeg analysere og fortolke kapitlerne: ”Morning” og ”Tuesday” fra Bret E. Ellis' roman ”American Psycho”, men med fokus på hovedpersonen anti-helten Patrick Bateman som individ og type, samt fortællerteknikken i romanen. Som afrunding vil jeg diskutere om romanens fremstilling stemmer overens med psykologiens syn på identitet og identitetsdannelse, til dette vil jeg inddrage begrebet narcissisme og hvordan det præger hovedpersonen Patrick Bateman. Jeg bruger både den humanistiske og psykologiske metode, i det at jeg finder frem til nogle særlige hensigter og motiver, som ligger bag menneskers handlinger og laver en psykoanalyse... Køb adgang for at læse mere

SRO om identitet og American Psycho

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO om identitet og American Psycho.