SRO om filmen Nordkraft | Mediefag B og Samfundsfag B

  • STX 2.g
  • SRO (Mediefag B, Samfundsfag B)
  • 7
  • 7
  • 2091
  • PDF

SRO om filmen Nordkraft | Mediefag B og Samfundsfag B

Denne opgave kan bruges som inspiration til, hvordan man kan lave filmanalyse i en Studieretningsopgave (SRO) og kombinere Mediefag B og Samfundsfag B.

Her er der tale om Ole Christian Madsens film "Nordkraft". Filmanalysen har fokus på filmens struktur og Steso, som er en af de tre hovedpersoner.

Studienets kommentar

Bortset fra en del stavefejl er det en ok filmanalyse som sagtens kan bruges som inspiration til filmanalyse af "Nordkraft" eller en lignende film. Afsnittet om filmens struktur er godt.

Indhold

Indledning/metoder
Centrale kendetegn ved moderniteten
Redegørelse af strukturen/dramaturgien i filmen ”Nordkraft”
Analyse af Stesos udvikling
Diskuter hvordan kan livsvilkårene i samfundet påvirke individets identitetsdannelse
Kildeliste

Uddrag

Nordkraft er en film af Ole Christian Madsen fra 2005. Den er baseret på en roman af samme navn, skrevet af Jacob Ejersbo. I denne opgave redegøres der for de centrale kendetegn ved moderniteten, med udgangspunkt i udvalgte sociologer.

Der redegøres også for strukturen i filmen, med fokus på filmens virkemidler. Derudover bliver en af hovedpersonerne, samt dennes udvikling analyseret og der diskuteres på det komparative niveau om hvorvidt og hvordan de nuværende levevilkår i samfundet påvirker individets identitetsdannelse. Sidstnævnte diskussion tager afsæt i udvalgte samfundsfaglige teorier og inddrager betragtninger fra analysen af filmen 'Nordkraft'.

Opgaven er lavet ud fra filmen 'Nordkraft', samt dennes ekstra materiale. En række grundbøger i sociologi, samt en del information fra internettet.
I opgaven bruges de komparative, redegørende, diskuterende og analyserene niveauer.

Centrale kendetegn ved moderniteten
Begrebet moderniteten bruges til at betegne de vestlige samfund, som har udviklet sig siden oplysningen. Begrebet modernitet er et meget diskuteret emne i sociologien, derfor vil jeg tage udgangspunkt i Zygmunt Bauman, Anthony Giddens og Thomas Ziehes grundholdninger og påstande.... Køb adgang for at læse mere

SRO om filmen Nordkraft | Mediefag B og Samfundsfag B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO om filmen Nordkraft | Mediefag B og Samfundsfag B.