SRO om Enzymkinetik i Bioteknologi & Matematik

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik B, Bioteknologi A)
 • 12
 • 19
 • 3153
 • PDF

SRO om Enzymkinetik i Bioteknologi & Matematik

Dette er en SRO om Enzymkinetik i Bioteknologi & Matematik.

Formålet med denne opgave er at påvise, at laktase kan hjælpe laktoseintolerante mennesker med at nedbryde molekylet, så de derfor er i stand til at spise mælkeprodukter. Ydermere er formålet at finde den optimale koncentration af substrat, som laktase kan nedbryde. Denne findes ud fra en Michaelis-Menten model, der beskriver reaktionshastigheden som en funktion af substratkoncentrationen.

Indhold

Indledning 4
Enzymer 4
Laktose og laktoseintolerance 6
Enzymkatalyseret proces – nedbrydning af ortho-nitrophenyl-β-D-galactopyranosid med enzymet laktase 7
Forsøgets resultater 9
Sammenhæng mellem den reelle og reciprokke graf samt udledning af formlen for v 12
Konklusion 15
Litteraturliste 16
Litteratur 16
Hjemmesider 16
Bilag 18
Bilag 1 - temperatur- og pH-optimum for enzymer 18
Bilag 2 – forsøgsvejledning 19

Uddrag

Indledning
Laktoseintolerence er en udbredt sygdom blandt mange mennesker. De er ude af stand til at nedbryde molekylet laktose, der er et indholdsstof i mælkeprodukter. Indtagelse af laktose gør disse mennesker syge og dårlige. Laktosen nedbrydes af enzymet laktase. For disse mennesker vil det være en lettelse at kunne indtage dette enzym, så de kan spise og drikke produkter med laktose i, uden derefter at lide under smerter og ubehag.
Formålet med denne opgave er at påvise, at laktase kan hjælpe laktoseintolerante mennesker med at nedbryde molekylet, så de derfor er i stand til at spise mælkeprodukter. Ydermere er formålet at finde den optimale koncentration af substrat , som laktase kan nedbryde. Denne findes ud fra en Michaelis-Menten model, der beskriver reaktionshastigheden som en funktion af substratkoncentrationen. Forskriften for Michaelis-Menten modellen ser sådan ud v=v_max*([S])/(K_M+[S]):
Den maksimale reaktionshastighed, vmax, og Michaelis-Menten konstanten, KM, er to vigtige værdier for modellen. Formålet med opgaven er yderligere at udregne disse værdier ved hjælp af forsøgsdata samt at udlede formlen for v.

Enzymer
I menneskekroppen er alle processer styret af enzymer. Enzymerne er specifikke og styrer hver især deres egen proces. Enzymer katalyserer (optimerer) processer – f.eks. nedbrydning af indholdsstoffer i mad, mørning af kød eller opbygning af muskler; altså de øger den hastighed, hvormed disse processer foregår. Trods enzymer kan optimere en proces' hastighed med op til flere millioner gange, så forbruges enzymet ikke selv i processen. Enzymet kan altså blive ved med at fungere, selv efter at det er brugt én gang... Køb adgang for at læse mere

SRO om Enzymkinetik i Bioteknologi & Matematik

[1]
Bedømmelser
 • 05-10-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Rimelig god, dog meget kort.