SRO om Carlsberg på det engelske marked

 • HHX 2. år
 • Engelsk A (Afsætning A, SRO)
 • 12
 • 16
 • 3411
 • PDF

SRO om Carlsberg på det engelske marked

SRO om Carlsbergs situation på det engelske marked i fagene Afsætning og Engelsk.

Studieretningsopgaven bevarer følgende:

Præsenter kort virksomheden Carlsberg. Du bedes derefter foretage en analyse af Carlsbergs situation på det britiske marked med særlig vægt på konkurrence og kulturelle forhold. Endelig bedes du kort vurdere Carlsbergs vækstmuligheder på det britiske marked.

Lærers kommentar

Flot struktur og meget gennemarbejdet opgave. Husk få ændringer i Five-Forces analysen.

Indhold

Abstract 3
Den redegørende del 5
Indledning 5
Virksomhedsbeskrivelse 5
Den analyserende del 6
Konkurrenceform 6
Konkurrencemæssig position 7
Porters 5 Forces 8
Ølkulturen i England 10
SWOT Analyse 11
Den vurderende del 11
Vækstrategi 11
Konklusion 12
Litteraturliste 13
Bilag 15

Uddrag

”Probably the best beer in the world”, “That calls for a Carlsberg”, ”Part of the game” og ”Worth waiting for” er alle fire slogans, som de fleste mennesker i verdenen kan nikke genkendende til . Carlsberg har lige siden grundlæggelsen i København i 1847, udviklet sig enormt og er i dag verdens fjerde største bryggerigruppe. På det britiske marked er det et langt sejt træk op ad bakke for Carlsberg at øge lønsomheden, så hvordan ser vækstmulighederne så ud i fremtiden?

I min redegørende del vil jeg kort præsentere virksomheden Carlsberg A/S. Jeg vil redegøre for virksomhedens grundlæggende profil, herunder historie, medarbejdere og størrelse i form af faktiske tal og korte facts offentliggjort af virksomheden selv. Herefter vil jeg kortlægge virksomhedens mission, vision og kerneværdier, for at give et indblik i virksomhedens overordnede strategi. Dernæst vil jeg i min analyserende del foretage en analyse af Carlsberg situation på det britiske marked, med særlig vægt på konkurrence og kulturelle forhold, ved hjælp af relevante metoder og teorier fra afsætningsfaget og en generel analyse af den britiske ølkultur. Til sidst vil jeg kort vurdere Carlsbergs vækstmuligheder på det britiske marked, igen ved hjælp af teorier og metoder fra afsætningsfaget... Køb adgang for at læse mere

SRO om Carlsberg på det engelske marked

[4]
Bedømmelser
 • 07-02-2016
  Meget god som inspiration og hjælp til at komme i gang!
 • 13-05-2014
  Rigtig god. Analyserne er velbeskrevet.
 • 09-04-2014
  rigtig god inspiration
 • 12-03-2014
  Meget genenmført opgave

Materialer relateret til SRO om Carlsberg på det engelske marked.