Skråt kast - rapport i fysik

  • STX 3.g
  • Fysik A
  • 12
  • 20
  • 6289
  • PDF

Skråt kast - rapport i fysik

Formålet med øvelsen var at undersøge forskellige forhold omkring skråt kast.

Først og fremmest skulle vi lave en elastikkanon og bestemme dennes mundingshastighed på to forskellige måder. Derefter skulle vi bruge samme kanon til udregninger for om vi kunne ramme et mål med den, for bagefter at eftervise om vi kunne eller ej.

Til sidst skulle vi så med kanonen forsøge at skyde med forskellige projektiler i forskellige vinkler for at kunne sammenligne hvor langt man skyder med de forskellige.

Indhold

1. Formål Side 3
2. Teori Side 3
a. Funktionerne for acceleration, hastighed og sted Side 3
b. Stedparablen Side 6
c. Kastelængde og kastehøjde Side 6
d. Starthastigheden Side 9
3. Forsøgsopstilling og beskrivelse af øvelsens udførelse Side 11
4. Måleresultater og behandling af disse Side 13
a. Starthastighedsmålinger Side 13
b. Skyde til måls Side 14
c. Forskellige vinkler og projektiler Side 16
5. Fejlkilder Side 20
6. Konklusion Side 20

Uddrag

Selve vores forsøg var delt op i flere dele. Først og fremmest skulle vi finde en kanon vi kunne bruge til at skyde med nogle forskellige kugler. Til dette fandt vi en elastikkanon der allerede var lavet. Efter at have fundet vores kanon skulle vi kende mundingshastigheden for denne. Dette skulle vi gøre på to forskellige måder. Først og fremmest skulle vi skyde med kanonen i en vinkel på 90o så vores kugle røg lodret op i luften. På denne måde kunne vi måle maksimalhøjden og bruge udledningen af starthastigheden ud fra kinetisk og potentiel energi, formel 2.30 i mit teoriafsnit. Efter at have fundet starthastigheden ved en energibetragtning mellem potentiel og kinetisk energi skulle vi også finde starthastigheden ved at se på vores elastikkanon som en fjeder. Elastikker reagerer jo til dels også som fjedre, så dette gav fin mening... Køb adgang for at læse mere

Skråt kast - rapport i fysik

[1]
Bedømmelser
  • 01-03-2014
    mmmm mmmmm mmmmm mmmmm