Digte om angst

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Dansk A
 • 12
 • 5
 • 2103
 • PDF

Digt- og lyrikanalyse, Opgavehjælp: Digte om angst

Har du svært ved at få hul på din sammenlignende analyse af de to digte "Jeg har en angst som aldrig før" af H.C. Andersen og "Angsten" af Søren Ulrik Thomsen?

De to tekster optrådte sammen til den skriftlige eksamen i Dansk A på STX den 22. maj 2014, hvor opgaveformuleringen lød:

Skriv en litterær artikel om "Jeg har en angst som aldrig før" og "Angsten". Artiklen skal indeholde en sammenlignende analyse og fortolkning af Jeg har en angst som aldrig for (tekst 5) og Angsten (tekst 6), hvor du bl.a. undersøger digtenes måde at fremstille angsten på.

Med denne opgavehjælp får du hjælp til, hvordan du analyserer de to digte med specielt fokus på, hvordan digtene beskriver angsten.

Vi viser dig helt konkret, hvordan du:

 • Forstår og gengiver digtenes handling
 • Analyserer digtenes komposition, vers, rim og rytme
 • Analyserer digtenes sprog, billedsprog og metaforer
 • Fortolker digtene i forhold til deres overordnede temaer

Uddrag

Digtenes handling
Begge digte er lyriske digte, der ikke indeholder nogen egentlig handling, men i stedet udtrykker følelser, stemninger og fornemmelser i nuet. Det kan derfor være svært at gengive handlingen i et lyrisk digt, men som regel er det muligt at sætte nogle ord på situationen, der beskrives.
• ”Jeg har en angst som aldrig før” handler om et lyrisk jeg, der reflekterer over sit liv og døden.
- Han føler en angst for, hvad der vil ske, når døden indtræder, fordi han har været selvisk og set andres skyld før sin egen.
- Nu trøstes han af tanken om, at Gud til tilgive og frelse ham.
• ”Angsten” handler om en ensom og splittet person og hans tanker og følelser.
- Han føler på den ene side, at en del af hans indre sover, mens han på den anden side vandrer rastløst rundt i gaderne om natten.
- Han har svært ved at skelne mellem drøm og virkelighed.
- Han prøver at holde sig i live, ”han banker varme i hænderne / han slår farve i huden”, men føler alligevel, at han styrter mod døden, ”svimler uendeligt ned”, ”opløser kroppen i hvidt”.

Digtenes komposition
Vers og strofer
• ”Jeg har en angst som aldrig før” har en fast struktur bestående af tre strofer med seks verselinjer i hver. Stroferne er ensartede, hvilket gør, at digtet kan synges, og H.C. Andersen har da også skrevet det som en salme.
• ”Angsten” er mere løst komponeret. Det består af én lang strofe med 20 vers af varierende længde, og der er altså tale om en langt mere fri form for digtning.
Rim og rytme
• ”Jeg har en angst som aldrig før” er bygget over en fast rytme, der består af jamber (tryksvag stavelse efterfulgt af en trykstærk):
”Jeg har en angst som aldrig før / som stod jeg foran dødens dør”. Det gør, at digtet virker rytmisk og let at læse op eller synge.
• Derudover består digtet af parrim ”før/dør”, ”ned/ensomhed”, ”hast/fast” efter rimskemaet ”AABBCC”. Dette er med til at give digtet en fast og regelmæssig rytme.
• ”Angsten” har derimod ingen fast rytme, som løber gennem digtet. Dog er der flere steder gjort brug af bogstavrim og gentagelser, der er med til at skabe en vis rytme og klang i digtet:
- Allitteration (bogstavrim) opstår, når den samme konsonant gentages for at skabe en særlig rytme, fx ”brændende bruser”.
- Assonans gentager den samme vokal for at skabe en effekt i digtet, fx ”han banker varme” eller ”projektør der rettes mod øjnene opløser kroppen”. På den måde skabes der en rytme i digtet, selvom det altså ikke rimer på traditionel vis.
- Gentagelser af ord eller sætninger er på samme måde med til at skabe en form for rytmik i digtet, fx ”telefonen om natten, om natten, om natten” eller ”og fjernet igen / og fjernet igen”. Gentagelsen gør desuden, at disse ord tillægges ekstra betydning... Køb adgang for at læse mere

Digte om angst

[6]
Bedømmelser
 • 21-04-2015
  Givet af SK-elev på 2. år
  MEGET gode guldnoter, der virkelig kan hjælpe en til at skrive en super opgave.
 • 14-06-2015
  Rigtig god !!! Hjalp mig rigtig meget til min eksamens oplæsning!
 • 28-10-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  wef wef wer wer wer wer
 • 27-10-2015
  jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj