Opstil en model | Samfundsfag A | Eksempler på besvarelser

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 12
  • 12
  • 2914
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Opstil en model | Samfundsfag A | Eksempler på besvarelser

Her kan du hente eksemplariske besvarelser af spørgsmål, hvor du skal opstille en model.

Du kan blive bedt om at opstille en model i fællesdelen til skriftlig eksamen i Samfundsfag A på stx.

Besvarelserne tager udgangspunkt i tidligere stillede eksamensopgaver.

Læs også vores vejledning til at opstille en model i samfundsfag.

Indhold

- Opstil en model med udgangspunkt i citat
- Opstil en model med figur som udgangspunkt
- Opstil en model uden bilag

Uddrag

Individualisering: Det senmoderne samfund har medført individualisering og en mindre betydning for traditioner i samfundet. Det betyder, at ens politiske ståsted ikke er bestemt af ens baggrund. Individer overtager ikke automatisk deres forældres partitilhørsforhold; politik er blevet et individuelt anliggende. Individet overvejer fra valg til valg, hvordan bestemte partivalg passer ind i dets identitet.

Velstand i samfundet: Samfundet har oplevet en generel velstandsstigning. Ifølge Ronald Inglehart vil borgere i stigende grad begynde at interessere sig for postmaterielle værdier, når deres basale materielle behov er dækket. Postmaterielle værdier er værdier, der ikke har med materielle værdier at gøre, og kunne fx være holdninger knyttet til miljø og klima, flygtninge og indvandrere, ytringsfrihed, m.v. Man taler derfor om, at vælgere i dag både stemmer efter partiernes placering på en gammel fordelings- og ny værdipolitisk akse. Vælgerne er ikke nødvendigvis enige med et partis positioner på begge akser, og derfor kan deres valg af parti variere efter, hvilken akse vælgeren på et givet tidspunkt tillægger størst betydning. Det kan resultere i mere ustabil vælgeradfærd. Desuden betyder velstandsstigningen, at der er opstået en stor middelklasse, hvilket kan være med til at forklare partiernes udvikling til catch-all partier, der appellerer til den brede middelklasse for at vinde stemmer.

Globalisering: Globaliseringen gør en ny type emner og problemstillinger aktuelle og medvirker til, at værdispørgsmål som fx indvandring og klimaet er blevet sat på dagsordenen. Det skyldes blandt andet, at globaliseringen skaber en del grænseoverskridende og internationale problemer som fx klimaforandringer og globale flygtningestrømme. Disse er alle problemstillinger, som de klassiske ideologier ikke nødvendigvis har svaret på. Det kan være med til at forklare, hvorfor vælgerne i mindre grad orienterer sig mod bestemte ideologier og i stedet skifter rundt mellem partierne alt efter deres holdning til bestemte “issues”... Køb adgang for at læse mere

Opstil en model | Samfundsfag A | Eksempler på besvarelser

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.