Opgave 35, 36, 37, 42 og 43 i Kemi 2000 B

 • STX 3.g
 • Kemi B
 • Ingen givet
 • 5
 • 533
 • PDF

Opgave 35, 36, 37, 42 og 43 i Kemi 2000 B

Vi besvarer en række opgaver i kemi 2000 B af Helge Mygind, hvor opgave 35, 36, 37, 42 og 43 besvares.

Indhold

Opgave 35: Husholdningseddike er en 4,8 masse% opløsning af eddikesyre i vand. Beregn pH (densiteten sættes til 1,Og/mL)

Opgave 36: "En opløsning af ammoniumchlorid er sur, fordi ammoniumionen er en svag syre. Chloridionen er kun en uhyre svag base, og den har derfor ingen indflydelse på opløsningens pH.
2,54g NH4CI opløses i vand, og der fyldes op med vand, så opløsningens volumen bliver SOOmL. Beregn pH i den færdige opløsning"

Opgave 37: Som nævnt kan den tilnærmede formel for pH-værdien af en opløsning af en svag syre også bruges med rimelig nøjagtighed på
opløsninger af middelstærke syrer. Beregn pH i følgende opløsninger:
a) 0,100M HF
b) 0,100M H3PO4 (phosphorsyre kan regnes som en monoprot syre).

Opgave 42: Beregn pH for 0,100M ammoniakvand.

Opgave 43: Beregn pH for 0,100 M Na2CO3.
(CO3 kan regnes som en monoprot base. Den er middelstærk, men formlen for en opløsning af en svag base kan bruges med rimelig nøjagtighed).

Uddrag

"Opgave 35:
Husholdningseddike er en 4,8 masse% opløsning af eddikesyre i vand. Beregn pH (densitet sættes til 1,0 g/mL)

Først vil jeg regne masse% om til en koncentration. Derfor udregner jeg først stofmængden af eddikesyre.
n=m/M
m_eddike=48 g

(Da masseprocenten angiver hvor mange gram det pågældende stof udgør af 100g af den samlede blanding.)
M_(CH_3 COOH)=(12,01+(3∙1,008)+12,01+16,00+16,00+1,008) g/mol=60,052 g/mol
n=(48 g)/(60,052 g/mol)=0,799 mol
Vi finder nu koncentrationen af eddikesyre i blandingen. Da vi kender masseprocenten, som er 48 masse%, regner vi altså med 1 L af blandingen:"... Køb adgang for at læse mere

Opgave 35, 36, 37, 42 og 43 i Kemi 2000 B

[3]
Bedømmelser
 • 15-10-2014
  Givet af Studerende på 4. år
  Rigtig god
 • 29-03-2014
  Godt :-)
 • 12-11-2015
  Givet af Studerende på 3. år
  Tak

Materialer relateret til Opgave 35, 36, 37, 42 og 43 i Kemi 2000 B.