Budgettering | Vejledning til VØ B-niveau

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk

Budgettering | Vejledning til VØ B-niveau

Ved den skriftlige eksamen i virksomhedsøkonomi på B-niveau vil du typisk kunne blive stillet overfor opgaver vedrørende budgettering.

På B-niveau ligges der typisk fokus på nogle lidt andre områder, end de der vil blive lagt fokus på, hvis du havde Virksomhedsøkonomi på A-niveau. I denne guide vil der blive lagt fokus på de typeopgaver, du vil kunne blive stillet overfor på B-niveau og hvordan disse løses.

Du kan hente vores vejledning til budgettering på A-niveau her.

Der er til denne guide vedlagt en Excel-fil med tidligere eksamenseksempler, som du kan benytte som inspiration, når du selv skal til og budgettere. I eksamenssituationen vil du dog oftest få et skema til opstilling af budgetterne, og det vil være lettest for dig at bruge dette.

Indhold

1. Opstilling af resultatbudgettet
2. Brugen af direkte og indirekte metode
3. Beregning af bruttoavanceprocenten
4. Beregning af nulpunktsomsætning
5. Typiske ekstraopgaver
a. Forklar, hvad der er årsagen til forskellen i bruttoavanceprocenten i de to år?
b. Forklar, om bruttoavanceprocenten vil blive påvirket, hvis afsætningen stiger med 2 % i stedet for 1 %
c. Forklar, om indtægten for de solgte varer til kunden, skal medtages i resultatbudgettet for år xx.

Uddrag

Opstillingen af resultatbudgettet og de tilhørende informationer vil oftest indebære, at du får oplyst nogle ændringer i priser og mængder på de forskellige poster i budgettet, som skal benyttes til at opstille næste periodes budget.
Et eksempel herpå kunne være, at du får oplyst, at salgspriserne stiger med 4 % og afsætningen... Køb adgang for at læse mere

Budgettering | Vejledning til VØ B-niveau

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.