HTX Kemi A Eksamen 26. august 2013

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • HTX 3. år
 • Kemi A
 • 12
 • 10
 • 1327
 • PDF

Vejledende besvarelse: HTX Kemi A Eksamen 26. august 2013

I denne opgave kan du se Studienets vejledende besvarelse af HTX Kemi A eksamenssættet fra onsdag den 26. august 2013.

Det er Studienets egen fagredaktør i kemi, der har regnet og besvaret opgaverne i dette eksamenssæt.

Indhold

Opgave 1: Fotografiets kemi
a. Navngiv produkterne i reaktion I.
b. Angiv de funktionelle grupper i de organiske forbindelser, der indgår i reaktion IV.
c. Vis, at reaktion IV er en redoxreaktion.
d. Beregn opløseligheden i g/100 mL af sølv(I)bromid i vand.
e. Forklar, hvorfor ethansyre (eddikesyre) stopper fremkaldelsesprocessen.
f. Beregn koncentrationen af thiosulfat i fixerbadet. Vurder om badet stadig kan anvendes.

Opgave 2: Belægningsstenene på en ny terrasse
a. Beregn ΔH° for reaktionen.
b. Beregn ΔS° for reaktionen. Forklar, med udgangspunkt i reaktionsskemaet, hvorfor ΔS° er negativ.
c. Vis, at reaktionen forløber spontant ved standardbetingelser og temperaturen 18 °C.
e. Forklar, hvordan temperaturen påvirker ligevægten.

Opgave 3: Azorubin
a. Argumenter ud fra ovenstående spektrum, hvorfor bølgelængden vælges til 560 nm. Vurder hvilken farve azorbin har.
b. Vis, at Lambert-Beers lov gælder. Bestem den molare absorptionskoefficient, ελ, for azorubin ved 560 nm.
c. Gør rede for, hvilken orden reaktionen er med hensyn til azorubin. Bestem hastighedskonstanten k.
d. Bestem, hvor lang tid der går, før 95 % af azorubin er omdannet.

Opgave 4: Kirale aminosyrer
a. Bestem molarmassen for valin.
b. Redegør for, at valin findes på flere isomere former.
c. Beregn det teoretiske udbytte af valin.
d. Redegør for, hvilke former valin findes på ved pH = 3,0. Bestem fordelingen af de forskellige former ved denne pH værdi. Benyt svarark.
e. Opskriv et reaktionsskema for reaktionen mellem to valinmolekyler. Angiv reaktionstypen.

Uddrag

Her er et uddrag af opgave 2b.

∆S beregnes på følgende måde:

∆S=∑(S(produkter))-∑(S(reaktanter))=S(CaCO3 (s))+S(H2O (l))-S(Ca(OH)2 (s))-S(CO2 (g))=88,7+70,0-(83,4+213,785)=-138,485 J/(mol⋅K)

Reaktionen går mod en mere ordnet struktur, da ∆S< 0, hvilket vil sige, at entropien af produkterne er mindre end entropien af reaktanterne. Der haves to reaktanter og to produkter i reaktion, så antallet af partikler i systemet ændres ikke... Køb adgang for at læse mere

HTX Kemi A Eksamen 26. august 2013

[2]
Bedømmelser
 • 30-05-2016
  Super god hjælp! I sær når man sad fast i en opgave det gav virkelig forståelse !
 • 28-04-2016
  Givet af HTX-elev på 3. år
  God opgave til inspiration

Materialer relateret til HTX Kemi A Eksamen 26. august 2013.