HTX Kemi A Eksamen 12. december 2013

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • HTX 3. år
  • Kemi A
  • 12
  • 11
  • 1679
  • PDF

HTX Kemi A Eksamen 12. december 2013

Her kan du se Studienets egen vejledende besvarelse af eksamenssættet til HTX Kemi A, som blev brugt til eksamen torsdag den 12. december 2013.

Opgaverne i dette eksamenssæt er blevet regnet og besvaret af Studienets egen fagredaktør i kemi.

Indhold

Opgave 1: Vanillin
a. Bestem molekyleformlen for vanillin.
b. Navngiv stoffet A i vanillinsyntesen.
c. Angiv reaktionstypen for omdannelsen af vanillin til vaniljesyre.
d. Opskriv hastighedsudtrykket for udskillelsen af vanillin i kroppen.
e. Beregn hastighedskonstanten, k, for udskillelsen af vanillin i kroppen.
f. Beskriv, hvorledes vanillinsyntesen skal ændres for at fremstille ethylvanillin i stedet.

Opgave 2: Hotcan
a. Navngiv produktet.
b. Beregn ∆H° for reaktionen. Argumenter for, at reaktionen kan benyttes til at opvarme indholdet i beholderen.
c. Vis, at reaktionen mod højre kan forløbe spontant ved 25 °C.
d. Vurder sikkerhedsforhold for anvendelse af Hotcan.

Opgave 3: Riskiks
a. Argumenter for, at man benytter bølgelængden 558 nm ved ovenstående eksperimentelle metode.
b. Vis, at Lambert-Beers lov er opfyldt. Bestem den molare absorptionskoefficient, ελ.
c. Vis, at koncentrationen i opløsningen er 2,68∙10^-5 M.
d. Sammenlign indholdet af arsenit i en riskiks med grænseværdien for arsenit i drikkevand. Vurder på baggrund af dette risikoen ved at spise riskiks.

Opgave 4: Bumser. Azelainsyre.
a. Bestem pKs-værdierne for azelainsyre. Svarark kan benyttes.
b. Angiv, hvilke former azelainsyre findes på ved pH 5. Bestem fordelingen af de forskellige former ved denne pH-værdi. Svarark kan benyttes.
c. Argumenter for, at der skal titreres til andet ækvivalenspunkt.
d. Bestem renhedsprocenten af synteseproduktet.
e. Beregn pH i andet ækvivalenspunkt. Foreslå en egnet indikator til titreringen.

Uddrag

Følgende er et uddrag af opgave 4e i eksamenssættet.

En opløsning af azelainsyre ved dens andet ækvivalenspunkt har en pH-værdi på 8,7. I forhold til denne værdi vil thymol blåt være den bedste kemiske indikator, når syren titreres indtil andet ækvivalenspunkt. Thymol blåt har sit farveskift i det smalle pH-interval mellem 8,0 og 9,6, så vores pH-værdi er næsten i midten af dette. Derudover ønsker vi ingen ændring i vores indikator ved det første ækvivalenspunkt, så det er godt, at startværdien i intervallet er tæt på vores pH-værdi. Phenolphthalein er en anden god indikator for denne titrering. Dens farveskift ligger i pH-intervallet fra 8,2 til 10,0, så vores andet ækvivalenspunkt ligger i intervallet.
Set fra et andet perspektiv, så ville phenolphthalein være et bedre valg end thymol blåt, fordi... Køb adgang for at læse mere

HTX Kemi A Eksamen 12. december 2013

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.