HTX Fysik A 2013 3. juni - Besvarelse af eksamenssæt

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • HTX 3. år
  • Fysik A
  • 12
  • 14
  • 1462
  • PDF

Vejledende besvarelse: HTX Fysik A 2013 3. juni - Besvarelse af eksamenssæt

Studienets eksempelbesvarelse af opgaverne fra eksamenssættet i Fysik A på HTX fra mandag den 3. juni 2013 kan du se her.

Opgaverne i dette eksamenssæt er blevet regnet og besvaret af Studienets egen fagredaktør i matematik.

Indhold

Opgave 1
a) Bestem temperaturen af luften udenfor flyet i kelvin.
b) Bestem virkningsgraden for en Carnotmaskine, der arbejder mellem de samme temperaturer som motor 1 på figur 1.2.
c) Bestem ud fra instrumenternes visning virkningsgraden for motor 1, og kommentér resultatet.
d) Bestem temperaturen af den komprimerede luft i grader celsius.
Opgave 2
a) Find opdriften på skibet.
b) Find den effekt der går til alene at accelerere skibet.
c) Lav en skitse, der viser de kræfter der virker på skibet, når det bevæger sig med konstant hastighed. Begrund kræfternes retning og angrebspunkt.
d) Tegn en graf, der viser effekten skibet skal tilføres som funktion af tiden i dette tidsrum.
Opgave 3
a) Beregn en tilnærmet værdi for Jordens inertimoment, og forklar hvilke tilnærmelser du laver.
b) Forklar hvorfor det beregnede inertimoment er forskelligt fra tabelværdien.
c) Hvor meget vil døgnet på Jorden være blevet længere, efter at al menneskets energiforbrug i 10.000 år er produceret i tidevandskraftværker?
Opgave 4
a) Bestem frekvensen af ultraviolet lys med bølgelængden 365 nm.
b) Tegn en graf, der viser spændingsfaldet over lysdioden som funktion af strømstyrken.
c) Bestem batteriets indre modstand.
d) Hvad bliver strømstyrken i lysdioden nu?

Uddrag

Her er et uddrag af opgave 2.c:

Når skibet bevæger sig med konstant hastighed, vil den resulterende kraft være lig med 0 (Newtons 1. lov). Tyngdekraften peger lodret nedad, mens opdriften peger lodret nedad. Fremdriftskraften fra motorerne er rettet i skibets bevægelsesretning, mens friktionskraften er modsatrettet ift. Der gælder så, at:
F_t+F_op=0
F_frem+F_f=0
Tyngdekraften angriber alle skibets bestanddele.
Opdriften angriber hele den overflade af skibet, som er nedsunket i vand.
Fremdriftskraften kommer som reaktion (jf. Newtons 3. lov) på turbinernes bagudrettede kraft på vandet. Fremdriftskraften angriber altså skibet de steder, hvor turbinerne sidder.
Friktionskraften angriber det område af skibet, hvis overfladeareal vinkelret på bevægelsesretningen er størst.
Da skibet ikke roterer, ... Køb adgang for at læse mere

HTX Fysik A 2013 3. juni - Besvarelse af eksamenssæt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til HTX Fysik A 2013 3. juni - Besvarelse af eksamenssæt.