SOP om Springgymnastik i Dansk A og Fysik A

  • HTX 3. år
  • SRP (Dansk A, Fysik A, SOP)
  • 10
  • 26
  • 6031
  • PDF

SOP om Springgymnastik i Dansk A og Fysik A

Dette er et SOP om springgymnastik, hvor fagene Fysik A og Dansk A indgår.

Opgaven er om en saltorotation, og hvilke energier der spiller ind. Dertil er det en sammenligning af den danske springkultur kontra den russiske.

Opgaveformulering

1. Redegør for relevant teori fra fysikkens verden i forbindelse med beregning og analyser af salto rotation, samt kraftpåvirkninger og svingningsbevægelse i en minitrampolin.
Desuden ønskes en redegørelse for springkulturen i henholdsvis Danmark og Rusland.

2. Der ønskes beregninger og analyser af rotationen i en salto med forskelligt inertimoment. Desuden ønskes en analyser og beregninger af kræftpåvirkninger i en minitrampolin.
Der ønskes en sammenlignende analyse af gymnastikkulturen i henholdsvis Danmark og Rusland. Analysen tager udgangspunkt i analyser af reportager eller artikler om gymnastikkulturen i Danmark og Rusland. Der anvendes relevante danskfaglige begreber.

3. Vurdér ud fra dine beregninger og analyser hvordan det optimale indspring på trampolinen afvikles.
Diskuter eller vurder hvilke af de to gymnastikkulturer der er mest effektiv i forhold til at høste medaljer ved internationale konkurrencer. Diskuter desuden om den russiske gymnastikkultur med held kan overføres til danske forhold.

Lærers kommentar

Super, og sikker 10'er
- bedre vurdering for højere karakter.

Studienets kommentar

Studieområdeprojektet på htx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Udformningen af eksemplet kan derfor afvige fra den måde, som et SOP skal skrives og bygges op. Fx skal et SOP fylde 15-20 sider, hvor der tidligere var andre krav til længde. I dag skal du heller ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

StudieRetningsProjekt 2013 2
TITELBLAD SRP 2013 3
Abstract 4
Indledning 6
Gymnastikkens historie 7
Gymnastikkulture 8
Fysikken bag en salto-rotation 11
Beregninger på en salto-rotation 15
Reportager 20
Vurdering 23
Konklusion 24

Uddrag

Indledning
Gymnastik er den tredje mest dyrkede sportsgren i Danmark blandt børn , og får en delt 4. plads blandt voksne. Det er derfor noget vi i Danmark ikke bare kan se bort fra, eftersom interessen er så stor, at 27 % børn og 12 % voksne er beskæftiget. Gymnastik bygger på flere færdigheder. Man opbygger muskulatur og man opnår bedre motorik, eftersom man bruger kroppen på forskellige måder, fx i en salto-rotation.

Jeg selv har altid været fascineret af sporten. Jeg synes det var fantastisk, at man i Danmark kunne have en sportsgren, hvor man ikke nødvendigvis behøvede at være den bedste, men bare have det sjovt. Jeg har dyrket gymnastik siden jeg kunne gå, og har derfor længe tænkt over hvad der egent-ligt sker, når man laver sine saltorotationer. Jeg har let kunne forklare, hvad man skal gøre, men ikke hvorfor vi gør, som vi gør for at rotere. Derfor har jeg valgt at gå mere i dybden med en salto-rotation i minitrampolin.

En anden side der har fascineret mig er den russiske gymnastikkultur. De deltager i worldcups, og går meget for sig selv, hvilket er modsat os danskere, men de vinder stadig det meste. Derfor vil jeg forsøge at finde nøglen til deres succes.

Når jeg i projektet skriver ”ibid” som fodnote, henvises der til ovenstående fodnote.

Gymnastikkens historie
Ordet gymnastik kommer af de to græske begreb 'gymnazien' og 'gymnos' der betyder: udøve le-gemsøvelser nøgen. Gymnastikken samt akrobatiske øvelser er kendt fra den græske og romerske oldtid. Det blev brugt til træning af krop og holdning, såvel som adræthed. Senere blev formålet med en sådan træning, at kunne underholde tilskuere, hvilket gør sig gældende den dag i dag.
Gymnastikken kom til Danmark i 1800-tallet, ved hjælp af Franz Nachtegall. Han var med til at etablere uddannelser, samt indføre gymnastik som et skolefag. Først i 1860'erne bredte gymnastik-ken sig til bl.a. højskoler og frie gymnastikforeninger. Omkring 1885 valgte man i Danmark, at sætte fokus på det svenske gymnastiksystem som følge af ... Køb adgang for at læse mere

SOP om Springgymnastik i Dansk A og Fysik A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.