Hoppende volleybold | Rapport | Fysik C

  • STX 1.g
  • Fysik C
  • 10
  • 5
  • 1046
  • PDF

Hoppende volleybold | Rapport | Fysik C

Rapport i Fysik C, som undersøger energiomdannelserne for en hoppende volleybold. Rapporten er skrevet over et forsøg, hvor en bevægelsessensor registrerer en bolds højde over jorden til forskellige tider. Ved hjælp af programmet LoggerPro kan der herefter laves beregninger ud fra resultaterne.

Indhold

Formål
Teori
Materialer
Fremgangsmåde
Databehandling
Fejlkilder
Diskussion
Konklusion

Uddrag

Teori: De energiomdannelser der forekommer er potentiel energi når bolden holdes over jorden, derefter bliver der dannet kinetisk energi når bolden ryger ned på jorden. Der opstår termisk energi, når bolden rammer jorden. Der forekommer kinetisk energi og potentiel energi når den hopper og ned. Hver gang den rammer jorden mister den mekanisk energi, som bliver omdannet til termisk energi.

Formlen for kinetisk energi: Ekin = 1/2*m*v2
-M står for massen.
-V står for hastigheden i anden.

Formlen for potentiel energi: Epot =m*h*g
-M står for massen.
-H står for højden.
-G står for tyngdeaccelerationen.
Som er 9,82 m/s^2 i Danmark, på grund af dens placering på jordkloden.
Formlen for mekanisk energi: Ekin+Epot.


Materialer: Bevægelsessensor, volleybold, stativ, vægt, loggerpro, computer.

Fremgangsmåde: Vores gruppe startede med at sætte vores stativ på et bord. Derefter satte ... Køb adgang for at læse mere

Hoppende volleybold | Rapport | Fysik C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.