Study Guide om "Global Cool" (Essay)

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • HHX 3. år
 • Engelsk A
 • 12
 • 13
 • 4164
 • PDF

Non-fiction analyse: Study Guide om "Global Cool" (Essay)

Her kan du få hjælp til at skrive dit essay til ”Global Cool" fra opgavesættet fra bogen Express Yourself med Studienets study guide. Opgaven indgår i eksamen fra januar 2007 for Engelsk A på HHX.

Punkt 1: Account for the problems resulting from global warming.
Punkt 2: Argue in favour of doing something about global warming.
Punkt 3: Consider the parties involved, e.g. consumers, companies and authorities.
Punkt 4: Discuss who is to take responsibility for global warming.
Punkt 5: Suggest ways to do something to reduce the consequences of global warming.
Punkt 6: Try to persuade the readers to make an effort.

I dit essay skal du først redegøre for problemer forbundet med global opvarmning (global warming) og argumentere for, at det er en god idé at gøre noget ved problemet. Du skal også overveje og medtage hvilke parter, der bliver påvirket af det. Til sidst skal du diskutere hvem der har ansvaret for global opvarmning, og foreslå en måde hvorpå konsekvenserne af global opvarmning kan mindskes.

Denne study guide hjælper dig sikkert igennem alle trin i skriveprocessen, ved at give en omfattende gennemgang af kilderne og genrekravene til dit essay, således at du støttes med at skrive og opbygge din artikel.

Vores study guide til "Global Cool" gennemgår kilderne i opgavesættet:
- "KT Tunstall and John Densmore Support Global Cool Campaign to Save Planet" fra www.ilikemusic.com
- "World Finally Agrees that Global Warming Threatens Everyone" af Charles CLover og Bruno waterfield fra The Daily Telegraph
- "The Key Points" fra The Daily Telegraph
- "Plan A Because there Is No Plan B" fra Marks & Spencer website

Hent denne study guide og få hjælp og inspiration til dit essay om "Global Cool"

Indhold

En hjælpende hånd - 2
Opgaveformuleringen - 2
Kilderne - 5
Resumé af kilderne - 5
”KT Tunstall and John Densmore Support Global Cool Campaign to Save Planet” - 5 “World Finally Agrees that Global Warming Threatens Everyone” - 6
“The Key Points” - 6
Opgaveformuleringens punkter - 7
Tips og tricks - 12

Uddrag

Opgaveformuleringen
Opgaveformuleringen skal du forstå som den overordnede ramme for dit essay. Hvis du læser og forstår opgave- formuleringen rigtigt, giver den dig den struktur, som du skal bygge dit essay op om. Vi vil her vise dig, hvordan du skal forstå og bruge opgaveformuleringen til essaydelen af opgavesættet ”Global Cool”.
Temaet
Temaet for dit essay står i det første afsnit af opgave- formuleringen. Temaet er: ”Global Warming”. Temperaturen på kloden er steget kraftigt i løbet af de sidste 30 år, og hvis udviklingen fortsætter, kan det få meget negative konsekvenser i fremtiden. Sandsynligvis skyldes opvarmningen i høj grad menneskelig udledning af CO2 i atmosfæren fra afbrænding af fossile brændstoffer som kul og olie. Derfor er der stor debat om, hvor meget vi skal gøre for at minimere CO2-udledningen, fx ved at reducere vores energiforbrug og bruge mere miljøvenlige brændstoffer som biobrændsel og brint.

Punkterne
De emner, der skal med i dit essay, er allerede givet i opgaveformuleringen. Det gælder blot om at trække dem ud af opgaveformuleringen og sætte dem op i punkter, som vi har gjort her (Læs mere om dette i trin for trin vejledningen). Med temaet, ”global opvarmning”, i baghovedet, skal du skrive et essay, der skal omhandle følgende seks punkter:
...

Kilderne
Det er vigtigt for dit essay, at du får fat på, hvad kilderne handler om, fordi de udgør det materiale, som du skal bruge til at skrive din opgave. Her vil vi først give et kort resumé af kildernes indhold én for én. Derefter vil vi vise, hvordan kilderne kan bruges konkret i forhold til de seks punkter i opgave- formuleringen. Dette gør vi ved at indsætte de vigtigste pointer fra kilderne under punkterne fra opgaveformuleringen, og vi markerer i parentes, hvilke kilder vi har brugt. Det er nemlig vigtigt, at du i dit arbejde med kilderne fokuserer på, hvordan de netop kan bruges til at skrive dit essay.

Resumé af kilderne
”KT Tunstall and John Densmore Support Global Cool Campaign To Save Planet”
Teksten, ”KT Tunstall and John Densmore Support Global Cool Campaign To Save Planet”, er fra websiden www.ilikemusic.com. Den handler om kampagnen ”Global Cool”, hvor musikere, skuespillere og andre kendte ved en række koncerter opfordrer folk til at nedbringe deres CO2-forbrug. Ifølge sangskriveren KT Tunstall er den bedste måde at få unge mennesker til at blive involveret i klimakampen at gøre det ”usejt” ikke at være med. Så de kendte prøver at være forbilleder, som man kan efterfølge, ved bl.a. at køre i miljøvenlige biler og ved at være fortalere for lavere energiforbrug. ”Global Cool” taler først og fremmest til det enkelte individ om at tænke på klimaet og prøver at uddanne folk til, hvordan man kan bruge mindre energi i sin hverdag. Målet er at få verdens energiforbrug ned på et sådant niveau, at videnskaben kan nå at opfinde miljøvenlige og brugbare energiformer, der ikke udleder CO2, inden at de negative konsekvenser af global opvarmning for alvor viser sig. CO2- forbruget skal angiveligt reduceres med en milliard tons hvert år, for at det kan lade sig gøre.
...

Opgaveformuleringens punkter
1. Problems resulting from global warming
I dit essay skal du redegøre for de problemer, som den globale opvarmning fører med sig. Her viser vi de problemer ved klimaændringerne, som teksterne nævner.

Ustabilt og ekstremt klima
(Unstable and extreme climate)
Et af de store problemer, som global opvarmning kan skabe, er et ustabilt klima. Det kan fx regne ekstremt meget ét sted på jorden i meget lang tid samtidig med, at der kan være tørke andre steder i ekstremt lang tid. Dette kan blive katastrofalt for både natur og mennesker. (Kilde: “KT Tunstall and John Densmore Support Global Cool Campaign To Save Planet”)

Tørke og Sult (Drought and hunger)
Især i de fattigste lande i verden vil der opstå store problemer med sult og tørke. Madproduktionen vil falde pga. den globale opvarmning, og dermed vil priserne på fødevarer stige. Tørken vil skabe store problemer med at skaffe rent drikkevand, og den vil gøre landbrugsjorden ufrugtbar. Alt sammen vil det gå ud over de fattigste mennesker på jorden, især i Afrika og Asien.
(Kilde: ”World finally agrees that global warming threatens everyone” + “The key points”)

Naturkatastrofer (Natural disasters)
Den globale opvarmning vil resultere i flere naturkatastrofer. Især vil der komme mange oversvømmelser fra floder og fra havene, fordi meget is vil smelte, og fordi det vil regne mere. Desuden vil vi opleve flere storme, tornadoer, laviner, hedebølger, tørker og skovbrande. Alt sammen vil få alvorlige konsekvenser. Mange mennesker vil miste deres hjem, og store naturområder vil blive ødelagt. (Kilde: ”World finally agrees that global warming threatens everyone” + “The key points”)

Klimaflygtninge (Environmental refugees)
Den globale opvarmning vil betyde, at mange mennesker bliver
nødt til at flygte fra deres hjem pga. tørke, oversvømmelser eller
andre naturkatastrofer. Der kommer derfor til at være millioner
af klimaflygtninge, som har brug for et nyt sted at leve. (Kilde: ”World finally agrees that global warming threatens everyone”)
... Køb adgang for at læse mere

Study Guide om "Global Cool" (Essay)

[6]
Bedømmelser
 • 05-09-2011
  Meget omfattende opgave. Beskriver alt rigtig godt. Hjalp mig rigtig meget.
 • 16-03-2012
  Super ............. Virkeligt godt
 • 05-02-2013
  Givet af Studerende på 3. år
  Takk for god inspiration!
 • 25-10-2012
  Meget god inspiration :)