Dualisme hos Platon og Descartes | Noter

  • HTX 2. år
  • Filosofi C
  • Ingen givet
  • 3
  • 1242
  • PDF

Dualisme hos Platon og Descartes | Noter

I disse noter finder du en redegørelse for begrebet menneskesynet dualisme som det kommer til udtryk hos Platon og dennes formlære samt senere hos René Descartes.

Indhold

Indledning
Platon (428-348 fvt.)
René Descartes (1596-1650)
Psykosomatiske sygdomme

Uddrag

Dualisme betyder todelthed. I dette tilfælde krop og sjæl. Man hører første gang om det dualistiske menneskesyn gennem Platon, der var en elev af Sokrates, og som også er stærkt inspireret af hans filosofi. Om det reelt er Sokrates filosofi kan vi ikke vide med sikkerhed da meget af det vi ved om ham er nedskrevet af Platon.
Hoved ideen i det dualistiske menneskesyn er en opdeling i ideer og fænomener. Ideer er udødelige og kan ikke ødelægges. Fænomenerne er de ting vi kan sanse, de er empiriske. Ideerne er de perfekte støbeforme, men kan ikke defineres da de så bliver til fænomener og ikke længere er perfekte. De er kun tænkelige, de er intelligible og abstrakte.

En anden filosof der behandler det dualistiske syn på verden er Descartes, som også bliver behandlet i denne opgave... Køb adgang for at læse mere

Dualisme hos Platon og Descartes | Noter

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.