DHO om Kommunismen i Mellemkrigstiden

  • STX 2.g
  • DHO
  • 10
  • 10
  • 4116
  • PDF

DHO om Kommunismen i Mellemkrigstiden

Med denne opgave får du inspiration til, hvordan du skriver DHO.

Opgaven indeholder en redegørelse for den kommunistiske udvikling i mellemkrigstiden med fokus på Danmark.

Herefter følger en analyse af Martin Andersen Nexøs bog "To verdener" og Hans Kirks bøger "Daglejerne" og "De ny Tider" samt en sammenligning af disse to bøger.

Til slut foretages en diskussion af kommunismens betydning for mellemkrigstiden.

Studienets kommentar

En fin opgave med en god og overskuelig struktur. Hvis opgaven skulle have haft topkarakter, skulle den dog være gået mere i dybden med analysen af de tre romaner.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Redegørelse af den kommunistiske udvikling i mellemkrigstiden
med fokus på Danmark
- Rusland
- Resten af verden
- Danmark
- Delkonklusion
Analyse af: Martin Andersen Nexø: To verdener
- Indledning
- Personkarakteristik
- Fortæller
- Sprog
Analyse af: Hans Kirk: Daglejerne & De ny Tider
- Indledning
- Miljø
- Personkarakteristik
Sammenligning af de to uddrag
Kildekritik
Diskussion af kommunismens betydning for mellemkrigstiden
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Denne opgave handler om kommunismen i mellemkrigstiden. Opgaven fokuserer på, hvordan den kommunistiske ideologi udviklede sig i mellemkrigstiden med vægt på Sovjet Unionen og Danmark. Efter en redegørelse af den kommunistiske udvikling, vil jeg analysere to værker af danske kommunistiske forfattere og fører dette videre til en diskussion af hvorledes kommunismen havde af betydning for især Europa.

Redegørelse af den kommunistiske udvikling i mellemkrigstiden med fokus på Danmark

Tiden mellem 1. og 2. verdenskrig kalder vi for mellemkrigstiden. I denne periode havde den kommunistiske ideologi en stor opadgående vækst. I 1920'erne var verden igang med en økonomisk fremgang, denne periode bliver kaldt for ”de glade 20'ere”. Det varede dog ikke længe, allerede i 1930'erne forløb det helt anderledes med en af de største kriser i industrialismens tidsalder. Arbejdsløshedstallene steg og ramte også Danmark, som i 1932 havde en ledighed helt oppe på 32 %. Den økonomiske krise skabte vrede og frustration blandt borgerne, hvor mange mennesker grundet denne frustration, søgte efter nye partier i protest mod det etablerede politiske system. Der herskede splid på den politiske venstrefløj i Danmark og folk søgte hen til ekstreme løsninger på problemerne. 1920'ernes og 1930'ernes politiske og økonomiske uro førte i en hvis grad til kommunismens fremmarch i store dele af verden.

Rusland
Rusland var udsat for vældige store omvæltninger i denne periode og havde en indflydelse på i sær Europa. Landet blev styret af enevælden Zar Nikolaj d. 2. Der var dog stor utilfredshed blandt... Køb adgang for at læse mere

DHO om Kommunismen i Mellemkrigstiden

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til DHO om Kommunismen i Mellemkrigstiden.