Bestseller | VØ A eksamen maj 2015

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • HHX 3. år
 • Virksomhedsøkonomi A
 • 12
 • 18
 • 3862
 • PDF

Bestseller | VØ A eksamen maj 2015

Studienets vejledende besvarelse af eksamenssættet fra VØ A onsdag den 27. maj 2015. (hhx151-VØK/A-27052015)

Følgende opgaver besvares:

Opgave 1 - Virksomhedsanalyse - Bestseller A/S
Opgave 2 - Aktivitetsoptimering - MyFashion
Opgave 3 - Investering og logistik - Taskekompagniet
Opgave 4 - Årsrapporten - Trend A/S

Indhold

1.1 (5 %)
Diskuter, hvordan Bestseller A/S' fastholdelse af det lave lønniveau i bl.a. Bangladesh kan påvirke virksomhedens fremtidige indtjening.

1.2 (10 %)
Udarbejd en PESTEL-analyse.

1.3 (25 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for Bestseller A/S for årene 2011/12 til 2013/14 med udgangspunkt i nøgletallene og artiklerne.

1.4 (5 %)
Vurder Bestseller A/S' fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.3.

2.1 (5 %)
Beregn den optimale salgspris for kjolen Summertime.

De nødvendige informationer findes i bilag 2.

2.2 (5 %)
Beregn, hvor meget afsætningen mindst skal stige i den kommende måned af buksen Timeless, før nedsættelse af salgsprisen til kr. 249 er lønsom.

2.3 (5 %)
Forklar, hvordan en eventuel ansættelse af en ekstra lagermedarbejder vil påvirke den beregnede stigning i afsætningen i spørgsmål 2.2.

3.1 (5 %)
Redegør for, hvilken investeringsårsag der er tale om.

3.2 (5 %)
Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 3.

3.3 (5 %)
Vurder, om investeringen er lønsom.

3.4 (5 %)
Vurder, hvor meget den årlige besparelse til løn og materialer mindst skal være, for at investeringen er lønsom.

3.5 (5 %)
Diskuter, om Taskekompagniet bør outsource produktionen til Kina.

4.1 (5 %)
Opstil en funktionsopdelt resultatopgørelse for Trend A/S for 2014. Der skal ikke udarbejdes noter.

Saldobalancen fremgår af bilag 4. I bilag 5 findes en skabelon til opstilling af resultatopgørelsen.

4.2 (5 %)
Opstil balancen pr. 31.12.14. Der skal ikke udarbejdes noter.

Saldobalancen fremgår af bilag 4. I bilag 6 findes en skabelon til opstilling af balancen.

4.3 (5 %)
Forklar, hvordan ordren til butikskæden i Spanien har påvirket Trend A/S' indtjening og likviditet i 2014.

Uddrag

1. Diskuter, hvordan Bestseller A/S' fastholdelse af det lave lønniveau i bl.a. Bangladesh kan påvirke virksomhedens fremtidige indtjening

Bestseller A/S' udtaler i artiklen ”Bestseller vil undgå lønforskelle”, at grundlaget herfor er, at man tidligere har oplevet, at forskelle i lønningerne på de forskellige fabrikker kan medføre uro og misundelighed. Dette har tidligere ført til arbejdsnedlæggelser, protester samt nedbrænding af fabriksanlæg.
Hvis man undgår sådanne uroligheder ved at fastholde lønniveauet på det samme for alle fabrikker, så vil man undgå unødvendige omkostninger til at få styr på de forskellige situationer, der kan opstå som følge heraf. Ved at fastholde det lave lønniveau, vil Bestseller som udgangspunkt kunne opretholde eller forbedre deres indtjening på kortere sigt.
Dog vil man skulle vurdere hvorvidt fastholdelsen af det lave lønniveau vil kunne føre til problemer for koncernen i forhold til deres image ud til forbrugerne. Bestseller er i det førende tyske erhvervsblad Handelsblatt blevet hængt ud som en virksomhed, der har handlet uforsigtigt ift. produktionen. Da miljømæssige og arbejdsmæssige korrekte forhold får større og større betydning på verdensplan, kan det skade virksomhedens image på længere sigt, hvilket vil kunne føre til en lavere afsætning, som vil kunne påvirke virksomhedens indtjening negativt på længere sigt... Køb adgang for at læse mere

Bestseller | VØ A eksamen maj 2015

[4]
Bedømmelser
 • 19-10-2017
  Du har gode begreber med, men jeg synes du mangler at benytte dig af artiklerne i rentabiliteten. Og nogle af tallene er heller ikke helt rigtige. Men ellers er det en meget god opgave!
 • 31-03-2016
  Givet af Studerende på 5. år
  Opgaven er rigtig god til vejledning. Dog passer opgave 2.1 ikke. Den er rigtigt udregnet, men svaret er forkert! Det skal være rækken ovenover.
 • 01-04-2016
  Super god opgave :-)
 • 20-02-2016
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Fin opgave, den er glimrende som skabelon til ens egen uanset hvilket man skal lave.

Materialer relateret til Bestseller | VØ A eksamen maj 2015.