Alkohol og karse: Vækst og LD50 | Rapport

  • STX 3.g
  • Biologi A
  • 10
  • 6
  • 1493
  • PDF

Alkohol og karse: Vækst og LD50 | Rapport

Karseforsøg: Vi undersøger i rapporten alkohols giftpåvirkning på karse. Dette gøres ved at bestemme LD50, som beskriver, den dosis, der dræber 50% af forsøgsdyrene (eller i dette tilfælde karsefrøene) inden for 24 timer.

Formål:
Formålet ved dette forsøg er at se om alkoholens gift påvirker karsespiring. Både mht. vækstlængde og antal frø med spiring.

Studienets kommentar

Fin rapport. Man bør vise sine udregninger i rapporten og ikke blot sige, at man "via en ligning" har fundet frem til LD50. Herudover bør man skelne mellem fejlkilder og usikkerheder - fejlkilder vil altid påvirke dit resultat i én bestemt retning.

Indhold

Indledning
Formål
Biologisk baggrund
Materialer
Fremgangsmåde
Målinger
Behandling af resultater
Diskussion
- Gør rede for, hvad spiringsprocent og spiringslængde kan fortælle med hensyn til alkohols giftighed
- Hvilke dyreforsøg kan de to modelforsøg sammenlignes med?
- Diskuter diagrammet og kurverne
- Benyt resultaterne til at anslå, hvor stor LD50 er for alkohol
Fejlkilder
Konklusion
Resultatskema

Uddrag

Materialer:
6 reagensglas, reagensglasstativ, pincet, køkkenrulle, 10 ml måleglas, 6 petriskåle, karsefrø, demineraliseret vand, alkohol (5 % ikke denatureret alkohol),
vandfast spritpen eller mærkater, 6 ca. 4 cm brede plast-strimler i A-4-længde, tape, 6 små papirlapper (fx fra huskeblok).

Fremgangsmåde:
1. De 6 af reagensglassene mærkes med tallene 0 %, 1%, 2%, 3%, 4% og 5% .
2. I hvert af de 6 mærkede reagensglas fyldes nu fortyndinger af alkohol efter følgende skema:
Glas 0 %: Et måleglas fyldes op med 10 ml demineraliseret vand uden alkohol og tilsættes glas 0.
Glas 1 %: 2 ml alkohol hældes i måleglasset og der fyldes op til 10 ml med demineraliseret vand. Indholdet i måleglasset hældes derefter i glas 1.
Glas 2 %: 4 ml alkohol hældes i måleglasset og der fyldes op til 10 ml med demineraliseret vand. Indholdet i måleglasset hældes derefter i glas 2.
Glas 3 %: 6 ml…
Glas 4 %: 8 ml …
Glas 5 % 10 ml …
3. Samtidigt tælles 6 portioner à 25 karsefrø op på små papirstykker.
4. I hvert af de mærkede glas hældes nu de 25 frø. Hvert glas rystes indtil alle frø er sunket ned til bunden. Glassene skal derefter stå i mindst 30 min.
5. Imens gøres petriskålene klar. De 6 skåle mærkes på samme måde som reagensglassene. Skær 6 lag (hvid) køkkenrulle til, så de passer præcist ned i petriskålene... Køb adgang for at læse mere

Alkohol og karse: Vækst og LD50 | Rapport

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Alkohol og karse: Vækst og LD50 | Rapport.