Acoso por internet o ciberbullying

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Spansk A
  • 12
  • 19
  • 7626
  • PDF

Acoso por internet o ciberbullying

Her finder du Studienets opgavehjælp til "Acoso por internet o ciberbullying". Det er titlen på den digitale eksamen den 19 august for Spansk A på STX. Det handler om mobning via internettet, og hvilke konsekvenser det har for børn og unge.

Opgavehjælpen indeholder først vores besvarelse af alle spørgsmålene til delprøve 1, der handler om en tekst med samme titel. Ud over at besvare spørgsmålene, giver vi til hvert svar råd og vejledning til, hvordan du bedst håndterer hver enkelt type opgave. Dernæst gennemgår vi teksterne "Acoso por internet o ciberbullying", "¿Qué es el acoso por internet", "Sextorsión, una forma de violencia sexual digital" og billedmaterialet i tekst D. Vores gennemgang indeholder også en vejledning til, hvordan du kan inddrage teksterne i din besvarelse af delprøve 2. Til sidst giver vi dig eksempler på to forskellige besvarelser af delprøve 2, hvor du skal skrive et læserbrev. Vores første besvarelse inddrager Tekst A fra delprøve 1 samt Tekst B, mens vores anden inddrager alle teksterne. Det har vi gjort for at give dig eksempler på besvarelser, der koncentrerer sig om hver deres mængde af tekstmateriale, samt opfylder kravene til opgaveformuleringen.

Hvis du har brug for mere hjælp til den grammatiske side af opgaven, anbefaler vi Studienets kompendium til spansk grammatik.

Spørgsmål
"Acoso por internet o ciberbullying" indeholder følgende spørgsmål:

Delprøve 1:
1. Angiv tekstens genre.
2. Angiv tekstens tema.
3. Angiv tekstens formål.
4. Sæt spørgsmålene sammen med de rigtige svar (der er flere svar end spørgsmål).
5. Marker det rigtige svar.
6. Sandt eller falsk?
7. Forbind højre og venstre spalte, så sætningerne er korrekte.
8. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med forklaringerne i højre spalte.
9. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med antonymerne i højre spalte.
10. Giv billedet en titel på spansk og begrund dit valg med 3-5 sætninger på spansk.
11. Fortæl historien bag billedet. Skriv 3-5 sætninger i perfektum (førnutid) på spansk.
12. Beskriv billedet med 3-5 sætninger på spansk. Brug mindst 3 adjektiver (tillægsord).
13. Skriv korrekte sætninger ved at sætte ordene i den rigtige rækkefølge (der kan være flere muligheder).
14. Find et passende verbum (udsagnsord) og bøj det i den rigtige form i præsens (nutid). Verberne må kun bruges én gang.

Delprøve 2:
Skriv et læserbrev, hvori du diskuterer ciberbullying og konsekvenserne deraf.

Du skal inddrage tekst A fra delprøve 1 og en eller flere af teksterne B (¿Qué es el acoso por Internet?), C (video: Sextorsión) eller D (billedmateriale). Du må gerne inddrage yderligere information.

Du skal bruge mindst 10 af de nedenstående ord i din tekst, heraf skal mindst tre være verber.

- Alle andre ordklasser end verber skal anvendes i den form, de står i nedenfor.

- Verberne står i infinitiv nedenfor. I din tekst skal du bruge dem i en bøjet form, hvor følgende verbalformer indgår: estar + gerundium (udvidet nutid), præsens (nutid) og futurum (nær fremtid/ fremtid).

Du skal markere de valgte ord i din tekst med understregning eller fed.
Besvarelsen skal fylde 300 ord.

creer – situación – pero – tener que – serio – al principio – atentos – observar – ayudar – triste – soledad – actuar – por un lado/por otro lado – aceptar – insistir – diferentes

Acoso por internet o ciberbullying

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.