SRO om velfærdsstaten og (u)lighed i USA i engelsk B og samfundsfag A

 • STX 2.g
 • SRO (Engelsk B, Samfundsfag A)
 • 12
 • 11
 • 3526
 • PDF

SRO om velfærdsstaten og (u)lighed i USA i engelsk B og samfundsfag A

Studieretningsopgave (SRO) omhandlende velfærdsstaten og spørgsmålet om (u)lighed i USA. Skrevet i engelsk B og samfundsfag A. Opgaven indeholder abstract, indledning, et afsnit om de forhold der afgør klasseopdeling i USA, en analyse af novellen "Class", et afsnit om klasseforskelle og den residuale velfærdsmodel samt konklusion og litteraturliste.

Indhold

1. Indledning 4
2. Forhold der afgør klasseopdeling i USA 4
3. Analyse af novellen ”Class” 5
4. Klasseforskelle og den residuale velfærdsmodel 8
5. Konklusion 10
6. Litteraturliste 11

Uddrag

Jeg vil i denne opgave vha. fagene engelsk og samfundsfag belyse emnet ”Velfærdsstaten og spørgsmålet om (u)lighed i USA?”. Jeg vil med udgangspunkt i teksterne ”Ever higher society – ever harder to ascend” og ”Class” indlede opgaven med at redegøre for forhold, der afgør klasseopdeling i USA. Dernæst vil jeg lave en litterær analyse af novellen ”Class” med særlig fokus på, hvordan teksten tematiserer sociale og kulturelle klasseforskelle. Til sidst i opgaven vil jeg perspektivere til teksten ”Ever higher society – ever harder to ascend” samt diskutere, hvorvidt den residuale velfærdsmodel kan udjævne klasseforskelle. Jeg vil i redegørelsen primært arbejde inden for samfundsfag, men da en analyse af novellen ”Class” er en forudsætning for at kunne udtale sig om, hvilke forhold, der afgør klasseopdeling, må engelsk nødvendigvis også inddrages her. Ligeledes indeholder sidste del af opgaven et sammenspil mellem fagene, idet denne del både er perspektiverende og diskuterende... Køb adgang for at læse mere

SRO om velfærdsstaten og (u)lighed i USA i engelsk B og samfundsfag A

[2]
Bedømmelser
 • 21-01-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  flot flot opgave. Noget der sagtens kunne videreføres til en srp
 • 26-11-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  Rigtig gos opgave, fortjent 12

Materialer relateret til SRO om velfærdsstaten og (u)lighed i USA i engelsk B og samfundsfag A.